Home>Nyhet>Utbyggingsavtale for Brekkebu
Et bilde som inneholder tekst Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Utbyggingsavtale for Brekkebu

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag med 12 mot 6 (krf/sp) en utbyggingsavtale mellom grunneier Tordis Brekke, utbygger Sirdal Eiendom og Sirdal kommune for utbygging i henhold til reguleringsplan for Brekkebua.

Som det framgår skal utbyggingsavtalen være knyttet til et utbyggingsområde med godkjent reguleringsplan (arealplan). Utbyggingsavtalen knyttes da til gjennomføring av den utbygging som reguleringsplanen legger opp til.

Formålet med planen er utbygging av leiligheter for kombinert bruk bolig/fritidsbolig samt næringsdel med kiosk/bevertning. Planforslaget inneholder areal for uteopphold og lek samt atkomst og parkering.

Reguleringsplanen slik det er vedtatt legger opp til 2 nye enheter for bolig og 8 nye enheter for fritidsbolig. I tillegg næringsdel med kiosk/bevertning.

  • Det er signert utbyggingsavtale med innbetaling til
  • Infrastrukturfond med kr. 10.000 pr. enhet
  • Løypefond med kr. 5.000 pr enhet

Til sammen

kroner 80.000 + kroner 40.000 = kroner 120.000

Annonse

I utbyggingsavtalen er det fremforhandlet bidrag til delfinansiering av:

  1. Gang- og sykkelveg kryss fv. 468/fv. 45 Svartevatn – Tjørhomfjellet. Det skal innbetales kr. 20.000 x 8 fritidsboligenheter, til sammen kr. 160.000.
  2. Skibru over Sira ved Kvæven. Det skal innbetales kr. 5.000 x 8 fritidsboligenheter, til sammen kr. 40.000.

Til sammen skal det gjennom utbyggingsavtalen bidras med kroner 320.000.

Mindretallet ville gjerne ha en begrunnelse hvordan man hadde kommet fram til denne fordelingen. Og så ville de gjerne vite hva pengene til brua skal brukes til.

Ingen kunne svare på det i kommunestyret.

Foto: På dette avmerkede område skal det bygges ti leiligheter og næringsdel med kiosk/bevertning.