Home>Front>Bra søkning til «Skigymnaset»
Et bilde som inneholder person, mann, stående, holder Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Tonstad

Bra søkning til «Skigymnaset»

Vi har en gledelig søkning til Sirdal videregående skole til skoleåret 2021-22. 35 søkere har meldt seg til 30 plasser. Det er vi godt fornøyd med, sier rektor Johan Vesteraas til Sirdalmedia.

Vesteraas legger til at det er flere grunner til økningen i søkertall. For det første er hele personalet opptatt av at vi skal gi et svært godt tilbud til elevene, både skolemessige og idrettslig. Fornøyde elever er den viktigste markedsføringen. Det er også et stort kull med skiskyttere i aldersklassen som skal begynne på videregående skole i år.

Omkring  halvparten av søkerne er fra skiskyttermiljøet og prosjekt «førstevalg Sirdal» med Roger Grubben har vært viktig for at «alle» skiskyttere nå vil til Sirdal.

Foto: Roger Grubben er viktig for rekrutteringen til skolen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-14 10.52.41.jpg

Rektor Johan Vesteraas er fornøyd med søkningen i år.

Vesteraas legger til at det alltid er mange elever som har dobbel søknad i første runde. Av søkermassen er omkring halvparten fra skiskyttermiljøet. Det har nok sammenheng med Roger Grubbens prosjektstilling ved skolen. Han er et meget viktig trekkplaster for de unge som søker.

Annonse

De øvrige søkerne er til langrenn og fotball, og til et nytt tilbud innen breddeidrett som vi kaller «Multisport». Det vil dra nytte av lokale aktiviteter som skisentrene, Sirdal Huskyfarm, Høyt & Lavt i Sirdal og mye mer som Sirdal har å by på.

Vi tror også at Sirdal kommune sin økte støtte til elever som vil begynne på Sirdal vgs har bidratt til et høyere søkertall.

I fjor var det også mange søkere, men når korona-pandemien oppstod, var det mange som falt i fra. Da kom frykten og redselen for å være borte fra hjemmet for fullt. Derfor ble det bare ti elever som startet i VG 1 i høst.

  • I fjor var det i overkant av 20 søkere, men når korona-pandemien kom over oss, var det mange som falt i fra. Derfor ble det bare ti elever som startet i VG 1. Vi har langt flere søkere i år, og vi tror de aller fleste vil komme til Sirdal i høst.

Alle elevene ved Sirdal vgs tar idrettsfag som gir generell studiekompetanse etter tre år, eller etter fire år for de som tar vg3 over to år for satsing innen toppidrett. Nytt er at skolen har tilrettelagt fagene i vg1 slik at det er mulig å gå første året i Sirdal selv om man vil gå studiespesialisering videre.

I dag er det 52 elever ved skolen. 10 på VG 1, 19 på VG 2 og 23 på VG 3.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-14 10.47.41.jpg

I år er det 52 elever ved skolen.

Forutsigbarhet

Sirdal kommunestyre vedtok i november å støtte den videregående skolen med 436.000 kroner årlig i tre år. Det er prosjektleder Roger Grubbens prosjektstilling i 50 prosent. Skolen representerer cirka 25 årsverk og er viktig for næringslivet.

Kommunestyret gikk enstemmig inn for tre års støtte til prosjektet «Førstevalg Sirdal». Politikerne mente det var viktig for kommunen med forutsigbarhet for skolen.

Bedre stipend

Kommunestyret vedtok i november en bedre ordning for utdanningsstipend. Hensikten er å stimulere lokale ungdommer til å ta utdannelse. Det betyr at lokale ungdommer og de som kommer utenfra kommunen da vil få høyere stipend.

Fra neste skoleår vil elever som går på Sirdal videregående skole få følgende stipend:

Elever folkeregistrert i Sirdal som velger Sirdal vgs, får 7.000 kroner ekstra i kommunalt stipend første skoleåret.

Elever folkeregistrert i Sirdal som går på Sirdal vgs. og ikke mottar borteboerstipend, får tilbud om å bo gratis på elevheimen (husleie og kost dekkes).

Elever som går på Sirdal vgs. og ikke er folkeregistrert i Sirdal, får et stipend på 7.000 kroner første skoleåret.

Kommunen hadde i høst møte med Sirdal videregående skole og der fremhever skolen følgende:

I dag dekker borteboerstipendet fra lånekassen husleie på elevheimen, men ikke kost. 

Differansen mellom borteboerstipend og husleie inklusive kost er på 700 kroner pr. måned. Skolen ønsker at kommunalt stipend gis også til elever utenfra Sirdal som velger å gå på Sirdal vgs, og at dette stipendet dekker ovennevnte differanse. Skolen vil dermed kunne reklamere med at borteboerstipend og stipend fra Sirdal kommune dekker husleie og kost ved elevheimen. Skolen ønsker at slik stipendordning gjelder for alle 3 årene. 

Det er for inneværende skoleår gitt aksept for at elever fra Sirdal som går på Sirdal vgs. og ikke mottar borteboerstipend, kan bo på elevheimen uten å betale husleie. De betaler kun for kost. Skolen ønsker at elever fra Sirdal som går på Sirdal vgs. skal kunne bo gratis på elevheimen, dvs. verken betale husleie eller for kost. Skolen argumenterer med at dette har stor betydning for elevmiljøet, og virker samlende på ungdommene.

Øvrige retningslinjer for kommunalt stipend er:

1. Elever/studenter folkeregisteret i Sirdal som tar videreutdannelse på heltid, kan tildeles

utdanningsstipend etter søknad. Elever/studenter fra Sirdal som studerer i utlandet kan

også søke og tildeles stipend, nødvendig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

2. Søknaden må være attestert av skolen eleven/studenten går på, og må være kommunen i

hende innen 15. oktober for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret.

3. Utdanningsstipendet kan tildeles etter søknad 16 ganger. Kommunalt stipend reguleres

årlig tilsvarende generell avgiftsøkning for kommunale tjenester, jf økonomiplanen.

4. Stipendet kan tildeles søkere til utgangen av det året søkeren fyller 27 år. Det gis mulighet

til å søke utover 27 år dersom vedkommende kan dokumentere forsinket skolegang.

Ordningen med utdanningsstipend har eksistert lokalt i mange år, og er et viktig og positivt tiltak overfor lokalungdommen. Ordningen favner bredt, og hensikten er bl.a. å stimulere lokale ungdommer til å ta utdannelse. Ordningen er også med på å profilere Sirdal kommune overfor lokale ungdommer.