Home>Hytter>Fjellhyttesalget økte med 34 prosent
Hytter Nyhet

Fjellhyttesalget økte med 34 prosent

Aldri har det vært solgt flere hytter i Norge enn i 2020, og det var salget av fjellhytter som økte mest. I snitt kostet en brukt hytte på fjellet 2,1 millioner kroner, mens gjennomsnittsprisen var 4,1 millioner for nye hytter.

Av TROND A. Steinset, SSB

Noe av den store veksten i salget av hytter i Norge i 2020, er trolig en følge av Covid-19 og restriksjoner på utenlandsreiser. Sammenlignet med 2019 økte omsetningen i alle kvartal, men det aller meste av økningen kom i andre halvår. I alt ble det omsatt 15 800 hytter på det åpne markedet i 2020. Det er en økning på 30 prosent fra året før.

Mer enn en av ti solgte hytter var nye

11 prosent av hyttene som ble omsatt i fritt salg i 2020, var nybygde. I gjennomsnitt kostet en ny hytte 4 millioner kroner, mens kjøperne i snitt måtte ut med 2 millioner kroner for en brukt hytte. De tilsvarende medianprisene, som er den prisen der halvparten av hyttene har høyere pris og den andre halvparten lavere pris, var 3,6 millioner kroner for nye hytter og 1,5 millioner for brukte. Det vil med andre ord si at halvparten av de brukte hyttene i landet ble solgt for under 1,5 millioner kroner.

De flest som kjøper hytter er godt voksne

Det er ikke uventet de godt etablerte som kjøper flest hytter. 61 prosent av hyttene ble kjøpt av personer mellom 40 og 60 år. Personer i 30-årene utgjorde 18 prosent av nye hytteeiere i 2020, mens bare 3 prosent av hyttene ble kjøpt av personer under 30 år. De yngste kjøperne kjøpte også vesentlig rimeligere hytter enn de eldre kjøperne. Hyttekjøperne i 50-årene kjøpte de dyreste hyttene.

Annonse

Det var litt færre kvinner enn menn som kjøpte hytte. Når vi teller med inntil to kjøpere per hyttesalg var fordelingen mellom kjønnene 48 prosent kvinner og 52 prosent menn. Nesten halvparten av hyttene ble kjøpt av ektefeller i sammen.

Aldersfordelingen og kjønnsfordelingen blant hyttekjøperne er omtrent identisk med tilsvarende tall fra 2013.