Home>Front>Frivillige ressurser taper
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.42.54.png
Front Leder Nyhet

Frivillige ressurser taper

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.46.38.png

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg

Den frivillige redningstjenesten i Øvre Sirdal er frustrerte og irriterte over reduserte treningsmuligheter med snøskuter i verneområder. Kjentmannsturer er en nødvendighet for å opprettholde høy beredskap. Det gis dispensasjon til kjøring i kvistede løyper, begrenset til to turer. For innsnevret treningsområde, mener organisasjonene.

Øvre Sirdal Leitegruppe (ØSL) konkluderer med: Slik planen ser ut for oss har den utelukkende fokus på verneverdier, og tilsidesatt sikkerheten til beredskapsressursene.

Kimen til denne konflikten har pågått over lengre tid. Når alarmen går for nytt redningsoppdrag, er det som regel under ekstreme værforhold. Da gjelder det å være lokalkjent. Gjerne med hensyn til snøforhold, rasfare og trasevalg. Dette er ferskvare.

Med kjentmannsturer mener man ferdselsveier til aktuelle hytter i området, uavhengig av de kvistede løypene. Tidlig i sesongen, før kvistingen starter, er oftest den mest krevende perioden på fjellet. Lokalkunnskap med hensyn til snøforhold, hvordan isen er, hvilken retning snøen har lagt seg og å være oppmerksom på skavler og skredfare. Her er det mange detaljer som teller, for at det skal bli et vellykket søk og redning.

  • Jeg liker frivillig innsats som de Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) representerer. Dagens innsats med høy lokalkunnskap setter jeg ekstra pris på. Det er helt avgjørende i en leteaksjon, sa samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, etter åpningen av påskeberedskapen i Ådneram for to år siden. Hun var sammen med politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.
Lokalkunnskap er nøkkelen her. Det er alfa og omega for at det skal bli gode resultater på en sikker og trygg måte. Nå føler vi at politiet i Sør-Vest politidistrikt og styret i Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Lanskapsvernområde (SVR) gjør arbeidsforholdene vanskeligere for de mange frivillige som deltar.
Politiet er helt avhengig av denne gruppen mennesker når alarmen går. Nå svekkes beredskapen/treningsmulighetene, og misfornøyde frivillige medlemmer er ikke det beste for noen av partene.
I forkant av utarbeidelsen av øvelsesplanen, var det møter og god dialog. Men ikke noe ble imøtekommet, melder ØSL.
Spydspissen i redningstjenesten i Sirdal, ØSL, som gjerne får tildelt det største ansvar for søk og redning av de frivillige, er misfornøyde.
Vi forstår godt frustrasjonen. Etter å ha fulgt tjenesten til de frivillige på nært hold en del år, er det bare å beklage at de med vernebriller har vunnet fram denne gangen også. De med redningsbriller bør få større armslag og bedre øvelsesforhold. Ellers er vi redd for at liv kan gå tapt på grunn av manglende trening på snøskuter i verneområdene.
De frivillige som deltar i dette arbeidet er flinke folk som også tar hensyn til verneområder og eventuelle villrein eller rødlistede dyr. De vil selvsagt beskytte dyrene som alle andre. De ønsker ikke være bajaser som ikke tar hensyn.
Klima- og Miljødepartementet utarbeider kjørereglene for øvelsene, sammen med Justisdepartementet. De har en vanskelig oppgave å finne balansen her, men vi føler sikkerheten til beredskapsressursene blir tilsidesatt.
Alle er enige om at redningsgruppene utgjør en uvurderlig ressurs, med gratis beredskap. Frivilligheten og iveren til å gjøre en god jobb er imponerende. Men nå er treningsbanen blitt innsnevret. Det er ikke riktig og gjør ikke samarbeidsforholdene bedre.
Lokalpolitikerne i SVR-styret var enstemmige i sitt vedtak da søknadene ble behandlet. Det er beklagelig at de ikke støtter bedre opp om beredskapen fra de frivillige. Vi tror dessverre ikke at det blir bedre om saken ankes til sentralt hold. Det virker som de ikke forstår de frivillige, entusiastiske organisasjonene. Må der skje et uhell før redningsgruppene får bedre treningsforhold ?