Home>Næringsliv>Konstituert daglig leder
Et bilde som inneholder person, smilende, poserer Automatisk generert beskrivelse
Næringsliv Nyhet

Konstituert daglig leder

Solveig Marie Ådneram er konstituert som daglig leder for Sirdalsferie. Julie Olsen er styreleder for selskapet.

Sirdalsferie AS er et 100% privateid destinasjonsselskap med det formål å utvikle reiseliv og reiselivsrelatert virksomhet til en betydelig næring gjennom produktutvikling og markedsføring. Selskapet har 53 aksjonærer og per dags dato 40 medlemsbedrifter i regionen.

Misjonen til Sirdalsferie AS er å utvikle og markedsføre Sirdal, samt utøve vertskapsfunksjonen på vegne av reiselivsnæringen, og til det beste for Sirdal som destinasjon. Målet er at gjennom systematisk markedsføring posisjonere og synliggjøre Sirdal som et helårlig reisemål i aktuelle markeder. Sirdalsferie AS skal være en pådriver for en markedsorientert produktutvikling og en målrettet kompetanseheving i næringen. Det skal også jobbes aktivt for et sterkt internt samarbeid blant aktørene og dermed øke konkurransekraften for regionen.

Kontoret er lokalisert på Kvæven Infosenter.

Solveig Marie Ådneram kommer fra Salte som tilhører Orre skolekrets på Jæren. Besteforeldrene leide hytte på Sirekrok og foreldrene begynte å reise dit da hun var tre år gammel. Kjærligheten fant hun i alpinbakken på Ådneram. Vinteren 2008 giftet hun seg med Tom Ådneram, sønn til Velaug og Ånen Ådneram.

36-åringen er svært aktiv, med mange prosjekter i kommunen. Mens hun gikk idrettslinjen på Bryne videregående skole, var hun svært aktiv i 4 H, som står for hode, hender, hjerte og helse. Etter ni års innsats fikk hun plaketten.

Annonse

Hun fortsatte i bygdeungdomslaget, kalt BU. Der var hun med i lokalstyret, fylkesstyret (fire år) og to år i sentralstyret med ansvar for verving og rekruttering. Det året besøkte hun alle fylkene i landet sammen med Finland, Danmark og Færøyene. Over 50 turer det året. – Givende og lærerik periode i ungdommen.

En dag i uka finner du Solveig bak disken i Fjellbutikken i Suleskard. De øvrige dagene er hun opptatt av prosjekter, som hyttemessa til Sinneshyttå, salg av hyttekart for Karttjenester og Energifestivalen på Tonstad.