Home>Kommunen>Løypetilskudd utsatt
Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Løypetilskudd utsatt

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) utsatte i tirsdagens møte saken om løypetilskudd til Soleiknuten Hyttegrend. Et administrasjonsutvalg hadde innstilt på en million kroner til støtte for en ski- og turløype på 2,5 kilometer, med lysanlegg, kulvert og skibru. Totalkostnad på ni millioner kroner for prosjektet.

Jon Uleberg (h) ville utsette saken. Et enstemmig utvalg gikk inn for det. Alle utbyggere i Sirdal må innbetale 5.000 kroner per hytte de bygger til løypefondet. Nå står det 1,3 millioner kroner på konto og det er første gang TLM skal tildele penger. Uleberg vil ha en begrunnelse for tildeling av midler, spesielt om bruken og beløpets størrelse.

Uleberg var usikker om dette tilskuddet treffer innenfor reglene. Et kostbart prosjekt med lysanlegg, skibru og kulvert.

Berit Ovedal (frp/sl) hadde også en del spørsmål om løypefondet. Er dette kommunale eller utbyggernes penger? Utbyggernes. Gjelder dette de fleste utbyggerne og er det tidsfrister for betaling her ? Ja, når byggetillatelse blir gitt, faktureres også utbygger for 5.000 kroner, ble det opplyst. Det er ingen begrensning for hvor mye du kan søke i tilskudd. Ordningen skal være til allmenn nytte. Det er viktig å presisere at «midler fra løypefondet skal brukes til felles tiltak i det aktuelle nærområdet hvor søknaden/utbyggingsavtalene gjelder for.»

Foto: Soleiknuten Hyttegrend har søkt om tilskudd fra Løypefondet til ski- og turløypa på 2,5 kilometer som ligger i hyttefeltet som er under bygging.