Home>Nyhet>Munnbind påbudt innendørs
Et bilde som inneholder person, mann, måltid Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Munnbind påbudt innendørs

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag enstemmig å innføre påbud om munnbind innendørs. Forskriften gjelder fra fredag 26.mars til 11.april.

Dette gjøres for å hindre og redusere spredning av SARS-CoV-2, skriver kommuneoverlege Paul Otto Vindelev. Årsaken til innføring av munnbind er risikobildet og den uvissheten som er i både regionen og nasjonalt i forhold til den engelske muterte varianten av coronaviruset.

Munnbind og to-meters avstand vil påvirke butikker, serveringssteder og fellesområder.

Under kommunestyret leste ass. rådmann John Birkeland opp følgende fra kommuneoverlegen:

Det er fortsatt økt risiko for lokale smittetilfeller og nye utbrudd, spesielt de neste ukene i forbindelse med påskeferie som medfører økt mobilitet i befolkningen.

Høye smittetall i landet, økt spredning med flere utbrudd nasjonalt og økt sykdomsbyrde med mer alvorlig sykdom gir økt risiko for smitte ved mobilitet mellom kommuner.

Annonse

Regjeringen innfører nye forsterkede nasjonale tiltak fra 25.mars.

Det anbefales at kommunen følger de nasjonale rådene og reglene for påsken. Det kan være aktuelt for Sirdal kommune å iverksette lokale forsterkede tiltak knyttet til smittesituasjon og smitterisiko. Det vurderes ikke å være grunnlag for felles tiltak i forskriftsform eller pålegg for Lister regionen.

  1. Spredningspotensialet: Spredningspotensialet er stort. Muterte virus dominerer utbruddene i regionen og gir økt risiko for spredning. Det er yngre personer som dominerer blant smittede og i hovedsak smitte fra egen husstand, skole/jobb og arrangementer. Barn og ungdom er mer aktive og har et større fritidstilbud og flere nærkontakter. Det observeres generelt en tretthet i befolkningen i forhold til å etterleve anbefalinger, samt misforståelser angående hva som er gjeldene anbefalinger. Studenter som kommer hjem til påske for å treffe venner gir økt risiko for spredning, samt påsketurister fra andre kommuner.
  2. Forventet sykdomsbyrde: Mutert virus gir økt risiko for økt sykdomsbyrde. Agder (Sørlandet sykehus) ligger på risikonivå 1 hva gjelder antall nye innleggelser og smittetrenden er synkende i fylket. Helse SørØst sett under ett har svært belastet sykehuskapasitet

Utfordringen i Sirdal er å håndtere 25 000 hytteturister og prøve å forhindre smitte i lokalbefolkningen.

Kommuneoverlegen skriver:

Anbefaling om bruk av munnbind i Sirdal kommune er på grunnlag av en risikovurdering av økende smittetrykk i nærliggende kommuner. Og munnbind skal brukes der det ikke er mulig å holde avstand (to meter) innendørs.

Unntak for bruk av munnbind:

  • Barn under 12 år.
  • Barn under 2 år frarådes bruk av munnbind, da det kan hindre frie luftveier.
  • Bevisstløse eller personer med nedsatt bevissthet skal ikke bruke munnbind.
  • Personer som har medisinsk begrunnelse for ikke å bruke munnbind, kan fritas fora påbudet.

Stenges

Det anbefales også at turistinformasjonen, museet, offentlige badeanlegg, treningssenter og andre kommunale fasiliteter stenges.

Det oppfordres også til ikke å gå på besøk eller ta imot besøk. Møt hverandre utendørs.

Arkivfoto: Kommuneoverlege, Paul Otto Vindelev.