Home>Front>Nektes ny hytte ved Kjerag
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-17 kl. 08.18.44.png
Front Nyhet Turløyper

Nektes ny hytte ved Kjerag

Miljødirektoratet nekter Stavanger Turistforening å bygge den selvbetjente Skansen turisthytte mellom Flørli og Kjerag/Langevatn. Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) vedtok under møtet i september å gi dispensasjon til bygging av ny hytte på Skansen.

Statsforvalteren, eller fylkesmannen i Rogaland, påklaget SVR-vedtaket. Begrunnelsen var verneområdet med villrein og landskapsbilde. Denne uken kom vedtaket fra Miljødirektoratet som støttet Statsforvalterens klage.

  • Vi er skuffet over vedtaket, men det kommer ikke overraskende, sier Preben Falck, daglig leder av Stavanger Turistforening.
  • Vi må lese vedtaket ordentlig og se om det finnes muligheter til å anke vedtaket. Prinsipielt finnes det ikke hjemmel i verneforskriftene med bygging av hytte.

Turistforeningen vil lete om det finnes juridiske muligheter og åpning for bygging. Skansen turisthytte vil dele opp den lange turen mellom Flørli og Kjerag/Langavatn slik at det blir overkommelige dagsetapper på den totale ruta som går Lysefjorden rundt. Alle aktuelle tomtealternativer ligger innenfor Frafjordheiene landskapsvernområde. Det har derfor vært en langvarig prosess helt fra 2015.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-17 kl. 08.19.08.png

Falck kan ikke se at hytta kommer i konflikt med reinsdyr eller andre naturverdier i det planlagte området.

  • Vi har ikke noe imot at myndighetene bevarer verneområdene. Det skal være strengt, men det skal også være muligheter der det ikke gjør skader eller kommer i konflikt med dyr og naturverdier, sier Falck.

Både Statsforvalteren og Miljødirektoratet mener at den omsøkte hytta vil prege landskapet. Det kommer i strid med verneformålet og målsettingen om å ta vare på landskapet i området. Bevaring av landskapsbilde og landskapsopplevelsen er sentrale målsettinger ved opprettelse av landskapsvernområder. Avslaget er endelig.

  • Vi skulle gjerne hatt en overnatting på strekket Lysebotn – Flørli. Avslaget var skuffende. Dette er en flaskehals i utviklingen av Lysefjord-området til en internasjonal reiselivsdestinasjon, sier Helge Kjellevold, daglig leder i Lysefjorden Utvikling.

Ifølge Kjellevold er det ikke mange som klarer å gå dette lange strekket uten å dele det opp i to etapper. I tillegg er det en trygghet å ha en hytte på 1.000 meters høyde å kunne søke ly i ved uvær. Det kommer ofte overraskende. Kjellevold vil jobbe videre med saken sammen med STF og forsøker å finne en løsning.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-17 kl. 08.22.03.png

Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening.