Home>Front>Ny fjellkirke på Liland
Et bilde som inneholder snø, utendørs, person, fjell Automatisk generert beskrivelse
Front

Ny fjellkirke på Liland

Ålgård Baptist menighet utvider nå Liland Ungdomssenter med en ny fjellkirke. Kirkesalen er på 300 kvadratmeter og skal romme 150 sitteplasser. I underetasjen kommer det en aktivitetssal på 300 kvadratmeter.

16 millioner kroner er totalbudsjettet for den nye kirken. Nå mangler de fem millioner kroner før prosjektet er fullfinansiert.

  • Etter planen skal kirkebygget være tett i løpet av høsten, så får vi ta innredningen etter hvert som vi får mer penger, sier Harald Kyllingstad fra Sviland i Sandnes, som er primus motor for dette prosjektet.

Utgraving og ringmuren er gjort på dugnad. Lindeland Maskin hjalp til med utgravingen og planeringen av parkeringsplassen, som har plass til 45 biler. I begynnelsen av mai kommer Forsand Spennbetong med elementer og dekke, for levering og montering, og i begynnelsen av juli kommer Aanesland Fabrikker med limtredragere som er produsert i Baltikum.

Foto: Harald Kyllingstad (til venstre) og Kjell Gunnar Sikveland i prosjektgruppen for ny Fjellkirke.

Her ser vi skisse av den nye fjellkirken. Lys inn fra vinduene og i møne kommer det en lysrekke.

Ålgård-menigheten etablerte seg i Lilandsdalen på 1960-tallet. Da leide de det gamle skolehuset sammen med noen andre hus. I 1969 startet de med grunnarbeidene til ungdomssenteret, som ble innviet i 1971. Da var det et stort brakkeanlegg på Tokke som ble revet, fraktet og satt opp igjen av menigheten.

Annonse

Menigheten hadde først tomt hos Karen og Jørgen Tjørnmo, men siden denne var regulert som landbruksjord, ble det makebytte med Einar og Ommund Liland. Der fikk de fire mål til utvikling.

Brakkeriggen bestod av spisesal, peisestue og kjøkken, i tillegg til to soveromsfløyer med plass til 100 overnattingsgjester.

Utgangspunktet for etableringen var å bruke stedet til påskeleir, i første omgang. Siden ble det utvidet med leirer om sommeren, høstferien, nyttårshelgen og vinterferien, samt menighetsweekender for familier. I tillegg leies lokalen ut til konfirmasjon og brylluper, i tillegg har Tonstad Idrettslag benyttet lokalene til overnatting ved store arrangementer.

Bygningsmassen er på 1.000 kvadratmeter. Oppussing har foregått i flere etapper og i 2006 ble kjøkkenet totalrenovert. Nytt sanitæranlegg, med dusjer, ble etablert i 2008. Samtidig ble det boret etter vann, og avløp ble etablert med UV-filter og spredegrøfter. De fem første årene var det heller ikke strøm til anlegget. En dyr affære, men nødvendig.

Kyllingstad forteller at det i normalår pleier å være 3.000 gjestedøgn.

  • Vi har hatt et enestående samarbeid med Sirdal kommune i planleggingen av fjellkirken. Den vil fungere som en veikirke og være åpen døgnet rundt, sammen med sanitæranlegget. Dette er ønskelig, hvis vi ikke blir utsatt for hærverk, sier Kyllingstad.

Harald Kyllingstad fikk ideen til fjellkirken. Spesielle vinduer i fronten og på møne vil gjøre at lyset vil komme inn i kirkesalen. Kirken skal være en åpen fjell/veikirke hvor det er plass til alle og skal også være for alle. Ett sted for hvile og ettertanke. Et sted for stillhet og refleksjon på reise.

Et bilde som inneholder utendørs, bakke

Automatisk generert beskrivelse

Støping av ringmuren til Fjellkirken.

Visjonen

Visjonen om en fjellkirke ble født i 2019 gjennom en drøm. Foranledningen kan ha vært flere år tidligere da en annen mann først fikk for seg at det skulle bygges ei kirke på området til Liland Ungdomssenter i Sirdal. Men først i 2019 ble drømmen «etablert» og arbeidet med kirken begynte på planleggingsstadiet.

Mannen som fikk visjonen så hele kirkens utforming og presentasjon i en drøm. Etter noen dagers tenking om hva dette kunne være, tegnet han nøyaktig ned det han hadde sett.

På et senere tidspunkt delte han tegninger med en annen som også likte det han så og visjonene begynte så smått å få «kjøtt på beina».

I løpet av 2019-2020 ble arkitekter, ingeniører og andre instanser kontaktet. Tegninger forbedret, material behov kartlagt og saken ble lagt fram for myndighetene. Og hele veien har prosjektet møtt velvilje og entusiasme med påfølgende godkjenninger.

Et bilde som inneholder utendørs, bakke

Automatisk generert beskrivelse

Her støpes ringmuren på dugnad til den nye Fjellkirken.