Home>Nyhet>Ny leder for Sirdalsløyper
Et bilde som inneholder person, utendørs, poserer Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Turløyper

Ny leder for Sirdalsløyper

Linda Elise Eikeland er ansatt som ny leder for Sirdalsløyper etter Julie Olsen som sluttet ved årsskiftet. Stillingen er 50 prosent.

Eikeland er bosatt i Ousdal og er gift med Paul Olav Ousdal. De har to barn, ett og tre år. Hun kommer opprinnelig fra Nærbø. Etter videregående skole tok hun en bachelor i idrett. Hun er utdannet fengselsbetjent og har jobbet ved Åna kretsfengsel.

  • Jeg har pendlet til Jæren siden 2013, men når denne sjansen kom fristet det å prøve noe nytt, sier Linda Elise.
  • Løypebidraget er nå kommet opp i 1,2 millioner kroner. Vi mangler fortsatt 250.000 kroner før budsjettet er nådd, sier avtroppende Julie Olsen.

Denne vinteren har det vært merkbart mer turister i løypene. Mange ønsker flere løyper, men dette har sammenheng med frivillig løypebidrag. Flere må betale de 650 kroner (pr hytte) til løypebidrag, før løypene kan utvides.

Ifølge Olsen har flere hytteeiere et eierforhold til løypene. De bryr seg og gir beskjed om negative og positive hendelser. Som avtroppende leder ønsker hun at velforeningene engasjerer seg mer. Bryr seg om løyper og ikke minst innbetalinger av årlige løypebidrag. De 50 velforeningene bør være mer aktive.

  • Det koster å ha fire tråkkemaskiner som jevnlig kjører 120 kilometer med løypenett, sier Julie Olsen.

Foto: Julie Olsen (til venstre) og ny leder, Linda Elise Eikeland.