Home>Kommunen>Ny vurdering av Covid-støtte
Et bilde som inneholder utendørs, bygning, hus, stein Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Ny vurdering av Covid-støtte

Rådmann Inge H. Stangeland har lagt til grunn ny vurdering av Covid-støtte av tildelte midler fra fylket på 701.000 kroner. Formannskapet ville gjerne ha en ny vurdering av innkomne søknader og det kommer opp i formannskapet torsdag.

Vurdering

Dette er en vanskelig sak. På den ene side er midlene tiltenkt som kompensasjon grunnet Covid-19, men midlene skal samtidig ikke gå til drift, og de skal samtidig tas raskt i bruk. Ikke alle er i den situasjon som Sirdal Huskyfarm at man har investeringsprosjekt klart.

Det gjør det også vanskelig at tilskuddet ikke skal kunne utgjøre mer enn 50 prosent. Det er begrenset hvor mange bedrifter som har betydelig kapital til å investere i disse tider.

Samtidig sies det at kommunene står svært fritt til å definere hva en vil bruke midlene til. Det er rapporteringsfrist 1/2, men alle midlene trenger ikke å være tildelt innen denne dato.

Det ønskelige hadde vært at søknadene hadde vært mer definert som investering og ikke drift. Og utfordringen her er at dersom kommunen gjør feil, så er det støttemottaker som må betale tilbake.

Annonse

Rådmannen foreslår følgende vedtak til formannskapet:

Sirdal kommune fordeler midler til ekstraordinær støtte til næringslivet grunnet COVID-19 slik:

  • Sirdal Huskyfarm gis tilskudd med kr. 170.000,- til bygging av kombinert scene/allværsbygg og oppgradering av låve.
  • Ådneram skitrekk gis støtte på kr. 367.000,- til reparasjon/service tråkkemaskin.
  • Markedsføringsstøtte til reiselivsbedrifter i Sirdal med kr. 164.000,-.

Foto: Sirdal Huskyfarm har bygget ny scene.