Home>Kommunen>Ønsker flere tilbydere i Øvre Sirdal
Et bilde som inneholder utendørs, snø, tre, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Næringsliv Nyhet Samferdsel

Ønsker flere tilbydere i Øvre Sirdal

Vi har lyst ut tre kontrakter på ny i Øvre Sirdal siden Risa er eneste tilbyder på disse kontraktene, sier prosjektkoordinator, Brede Høygilt, i Agder Fylkeskommune til Sirdalmedia.
  • Vi ønsker at flere kommer på banen og gir tilbud.

Det gjelder følgende kontrakter:

  • Fylkesvei 975 fra GP-krysset til Ådneram
  • Gang- og sykkelvei på Sinnes langs fv 975, med snørydding og siktrydding
  • Fylkesvei 468 fra Omlid til GP-krysset, pluss inn til Skreå og opp Solheimsdalen

I tillegg er en kontrakt på Tonstad lyst ut på ny. Det gjelder gang- og sykkelvei langs fylkesvei 468, pluss fylkesvei 4212 til Ovedal.

Når det gjelder fylkesvei 45 gjennom Hunnedalen, er det to som har meldt interesse for brøyting av denne strekningen.