Home>Kommunen>Rådmannen slutter – ny stilling
Et bilde som inneholder person Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Rådmannen slutter – ny stilling

Sirdal kommune har inngått avtale med rådmann, Inge H. Stangeland, om at han fratrer som rådmann fra 16. april 2021 for å gå over i midlertidig stilling som spesialrådgiver og daglig leder i Sirdalsvekst KF. Bakgrunnen for avtalen er personlige forhold for rådmannen, opplyser ordfører Jonny Liland, til avisen Agder

Den midlertidige stillingen er 100 prosents stilling fordelt med 50 prosents stilling som daglig leder i Sirdalsvekst KF med rapportering til foretakets styre, og 50 prosents stilling som spesialrådgiver med rapportering til ordfører.

– Oppgavene som spesialrådgiver er knyttet til prosjekter, utredninger, oppdrag for kommunen og bistand i rettssaker, som ikke berører drift av kommunen. Etter en kort permisjon vil Stangeland starte i den midlertidige stillingen 1. mai 2021. Den midlertidige stillingen har en varighet frem til 31. mars 2022, sier ordfører Jonny Liland til Agder.

Næringssjefen i Sirdal, Øyvind Sjøtrø, går av med pensjon i april 2021. Kommunen vil med denne avtalen få dekket opp stillingen som daglig leder i Sirdalsvekst KF frem til andre løsninger er utredet og besluttet, forklarer Liland.

Inntil videre fungerer assisterende rådmann, John Birkeland, i stillingen.

.

Annonse