Home>Front>Sirdal vil påby munnbind innendørs
Et bilde som inneholder tekst, person, bord Automatisk generert beskrivelse
Front Hytter

Sirdal vil påby munnbind innendørs

I påsken er det forventet 25.000 turister til Sirdal. I den forbindelsen vil kommunen innføre påbud om bruk av munnbind innendørs fra 26. mars til 11. april. Kommunestyret skal torsdag behandle innføring av det lokale smitterverntiltaket i kommunen.

Dette gjøres for å hindre og redusere spredning av SARS-CoV-2, skriver kommuneoverlege Paul Otto Vindelev. Årsaken til innføring av munnbind er risikobildet og den uvissheten som er i både regionen og nasjonalt i forhold til den engelske muterte varianten av coronaviruset.

Munnbind og to-meters avstand vil påvirke butikker, serveringssteder og fellesområder.

Kommuneoverlegen skriver:

Anbefaling om bruk av munnbind i Sirdal kommune er på grunnlag av en risikovurdering av økende smittetrykk i nærliggende kommuner. Og munnbind skal brukes der det ikke er mulig å holde avstand (to meter) innendørs.

Unntak for bruk av munnbind:

Annonse

  • Barn under 12 år.
  • Barn under 2 år frarådes bruk av munnbind, da det kan hindre frie luftveier.
  • Bevisstløse eller personer med nedsatt bevissthet skal ikke bruke munnbind.
  • Personer som har medisinsk begrunnelse for ikke å bruke munnbind, kan fritas fora påbudet.

Stenges

Det anbefales også at turistinformasjonen, museet, offentlige badeanlegg, treningssenter og andre kommunale fasiliteter stenges.

Det oppfordres også til ikke å gå på besøk eller ta imot besøk. Møt hverandre utendørs.

Arkivfoto: Beredskapskoordinator,Gunn Torhild Bjørnestad, og kommuneoverlege, Paul Otto Vindelev, i møte med Sinnes Fjellstue tidligere i mars.