Home>Friluft>Støtte til ski- og turløype
Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse
Friluft Front Nyhet Turløyper

Støtte til ski- og turløype

Soleiknuten Hyttegrend har bygget en ski- og turløype på 2,5 kilometer, med lysanlegg, kulvert og skibro. Total kostnad er 9 millioner kroner for dette friluftsanlegget. Nå innstiller en kommunal gruppe at det bevilges en million kroner til dette prosjektet. Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) skal drøfte saken i sitt møte neste uke.

Soleiknuten Hyttegrend ble ferdig med infrastrukturen i vinter og i første omgang bygges det 44 fritidsboligenheter. Fra før er det solgt 12 tomter som står fritt til å velge hyttetype. Totalt skal det bygges 105 fritidsboligenheter i området som ligger tvers over Ålsheia. Tilkomsten er ny vei opp fra Sinnes Fjellstue.

Vurdering:

Den nedsatte kommunale gruppa bestående av næringssjef, representant fra næringsforeningen, enhetsleder arealforvaltning, enhetsleder teknisk drift og enhetsleder for kultur har hatt to møter hvor saken har blitt diskutert.

Gruppa mener at søknaden ligger innenfor gjeldende regelverk og dermed berettiget midler fra løypefondet innenfor gitte økonomiske rammer.
Slik gruppa vurderer det vil løypa og anlegget som sådan være et løft for hele området. Gjennom media har det kommet fram at mange har tatt i bruk den nye løypa og anlegget. Det er viktig for gruppa å presisere at «midler fra løypefondet skal brukes til felles tiltak i det aktuelle nærområdet
hvor søknaden/utbyggingsavtalene gjelder for.

Beskrivelse av prosjektet

Annonse

Soleiknuten Hyttegrend er en del av gårsbruket Vik, på Sinnes i Sirdal. Området rundt Sinnes er i dag kjent som den best utbygde skidestinasjonen i Stavangerregionen, og bakgrunnen for suksessen kan spores tilbake til den visjonære tannlegen, Johan Forsberg.

I 1938 tok han til orde for å bygge ut veien gjennom Hunnedalen slik at Sirdal med sine gode snøforhold ble lettere tilgjengelig for de folketette områdene på Jæren. Forsberg var visjonær og hadde store vyer for fremtiden. Han hadde planer om fjellstue, høyfjellshotell, hoppbakker, slalom og utforløyper, taubane, samt område for isbane og til og med egen flyplass. Soleiknuten Hyttegrend er en videreføring av Forsberg sine planer for Sirdal på 1930-tallet.

I første byggetrinn på Soleiknuten Hyttegrend skal vi bygge ca. 2,5 km med skiløype, lysanlegg til skiløype, 1 kulvert og en skibro. Soleiknuten Hyttegrend AS har ansvar for drift og vedlikehold, samt løypekjøring når løypen er ferdig bygget.

Skiløypa på Soleiknuten blir koblet sammen med hovdeløypenettet til Sirdalsløyper SA, som er på totalt ca 120 km.

Skiløypa vil være åpen for allmenheten og blir også en flott turløype på sommeren.

Målsetting
Helse, livskvalitet og glede gjennom FRILUFTSLIV

Vi står overfor store utfordringer i Norge knyttet til livsstil. Vi er for lite aktive, og stressende og usunn livsstil gir mange mennesker psykiske problemer. Friluftslivet gir en unik kombinasjon av fysisk aktivitet, naturopplevelse, ro, stillhet og gode sosiale arenaer slik at hele menneskets helse og trivsel fremmes.