Home>Kvæven>Tett på menigheten
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, smilende Automatisk generert beskrivelse
Kvæven Nyhet

Tett på menigheten

Mitt hjerte er å være landsbyprest. I det legger jeg at det å være tett på menigheten er min daglige arbeidsfilosofi. Jeg er ikke kontorist (ni til tre jobb), men ønsker å snakke med menigheten når de har behov for det, sier den nye sognepresten, Christiane Krahner, som tiltrådte prestegjerningen 1. januar i år.
  • Jeg vil gjerne være nær menneskene og snakke med dem når det er ønskelig. Dette er min første prestestilling i Norge og jeg mener Sirdal-samfunnet passet godt for mitt lynne.

Krahner er bosatt i Egersund, men pendler til Tonstad hvor hun har leid presteboligen. Hun vil derfor bo litt begge steder. Søndag skal hun holde sin første gudstjeneste i Kvævemoen kapell. 50 besøkende er nå tillatt etter korona-restriksjonene. Imidlertid må alle sitte to meter fra hverandre på grunn av salmesang.

Sognepresten er 57 år og kommer fra Thüringen i Øst-Tyskland. Etter utdannelsen var hun landsbyprest der i 20 år. Familien (mann og fire døtre) hadde feriert mye i Skandinavia og trivdes veldig godt her. Mannen fikk i 2007 jobb som fliselegger i Sokndal. Hun kom etter med flyttelasset i 2008, sammen med de fire jentene, alder 20 – 32 år nå. Tre er bosatt i området, mens den fjerde er igjen i Tyskland.

  • Da jeg kom til Norge, kunne jeg ikke et eneste ord norsk. Pensjonert lærer, Bjørn Hultmann, i Sokndal, hadde undervisning for meg, en til en. Han var i menighetsrådet og der kom jeg inn som klokker i Sokndal kirke.

Nå får Christiane praktisere som prest for første gang og bruke sine norskkunnskaper. Hun har hatt forskjellige stillinger siden de kom. Siste jobb var som kateket i Egersund menighet.

Hun ser fram til en aktiv påske. Da vil Christiane dele oppgavene med påskeprest Anne Margrethe Ree Sunde, som var her i 2017 og 2018.

Krahner vil da ha gudstjeneste i Tonstad kyrkje, Lunde kyrkje, Kvinen Turisthytte og Haughom kapell.

Annonse

  • Det vil bli en spennende og lærerik påske, hvor jeg vil være på farten nesten alle dager i påsken, sier den nye sognepresten, som håper å finne fram i den langstrakte kommunen.