Home>Arkiv>Avslag på løypetilskudd
Et bilde som inneholder utendørs, snø, fjell, natur Automatisk generert beskrivelse
Arkiv Skiløyper Turløyper

Avslag på løypetilskudd

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) ga avslag i tirsdagens møte om løypetilskudd til Soleiknuten Hyttegrend. Flertallet på fem avslo søknaden, men Senterpartiets to medlemmer ville gi 500,000 kroner i støtte. Halvparten av det administrasjonsutvalget hadde innstilt.

Soleiknuten Hyttegrend hadde søkt støtte for en ski- og turløype på 2,5 kilometer, med lysanlegg, kulvert og skibru. Totalkostnad på ni millioner kroner for prosjektet. Løypa henger sammen med Forsbergløypa.

Alle utbyggere i Sirdal må innbetale 5.000 kroner per hytte de bygger til løypefondet. Nå står det 1,3 millioner kroner på konto.

Foto: Her ser vi skibrua som er bygget ved inngangen til hyttefeltet.