Home>Front>Dårlig dugnadsånd for løypekjøring
Et bilde som inneholder utendørs, bilvei, fjell, dag Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Skiløyper

Dårlig dugnadsånd for løypekjøring

Kassen er tom. Vi har ikke klart budsjettet i år heller med frivillig løypebidrag fra hytteeierne på 1.450.000 kroner. Bidraget har stoppet på 1,2 millioner kroner, sier Stine Haugland, styreleder for Sirdalsløyper til Sirdalmedia.

Både Haugland og Siri Fidjeland oppfordrer til bedre spleiselag der hytteeiere, utbyggere, fastboende og næringslivet er mer aktivt med. Et fellesgode for alle. Alle underleverandører til hytteutbyggingen i kommunen kan også bidra for at Sirdal skal bli et godt og attraktivt vintersportssted. Sirdal kommune bidrar årlig med 755.000 kroner.

Et bilde som inneholder person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Styreleder Stine Haugland.

  • Vi er også avhengig av at velforeningene er med og bidrar og sørger for at alle hytteeierne betaler løypebidrag, sier Haugland, og legger til at det dreier seg om 650 kroner i bidrag, for løypekjøring vinterstid og bruk av de samme løypene sommerstid.

Haugland håper Sirdalsløyper skal unngå å stoppe kjøringen. Men det kan bli resultatet hvis ikke betalingsviljen bedrer seg radikalt.

  • Denne vinteren har det vært mer bruk av hyttene enn tidligere. Mange har hatt hjemmekontor på hytta og det har igjen betydd krav om kjøring i ukene. Det kan vi gjerne gjøre, men da må alle betale fakturaen de har mottatt, sier Haugland.

Et bilde som inneholder person, utendørs, smilende, poserer

Automatisk generert beskrivelse

«Det snør ikkje skispor», skriver Siri Fidjeland.

«Det snør ikkje skispor» er et uttrykk Siri Fidjeland brukte på Facebooksiden til Sirdalsløyper. Løypene som ble kjørt opp lørdag morgen var bare velvilje fra løypekjørerne. De vil gjerne yte god service til hytteeierne.

Annonse

Utbyggerne har rett til å pålegge nye hytter løypebidrag. Det må da tinglyses i forbindelse med kjøpet av hytta. Ikke alle utbyggerne benytter den sjansen og det oppfordres til alle utbyggerne at det blir gjort nå.

Tregheten med innbetalinger av frivillig løypebidrag er stor. 3.500 fritidsboligenheter ligger innenfor det området som Sirdalsløyper holder 120 kilometer løypenett. Sommer som vinter. Det er 50 velforeninger fra Fidjeland til Ousdal som dekker dette området.

Flere ønsker utvidet løypenett, men først må driftsinntektene dekke drift og vedlikehold av dagens løypenett på 120 kilometer.

  • Først må alle gratispassasjerer betale sitt bidrag med 650 kroner pr hytte. Hvis ikke betalingsviljen blir bedre vil det gå ut over tjenesten. Da må en heller kutte i løypekjøring enn å utvide, sier Siri Fidjeland.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, tre, skiheis

Automatisk generert beskrivelse

Løypekjørerne holder 120 kilometer med løyper.

Avtroppende styreleder Gunnar Eiterjord skrev i årsmeldingen:

  • Et godt løypenett er utvilsomt viktig. Både for kommunen, innbyggere, hytteeiere og næringslivet med reiselivet i spissen. Takk til alle dere som bidrar økonomisk slik at vi kan gjøre den jobben vi gjør.
  • Men det er fremdeles en utfordring å få flere til å bidra. Det er fremdeles for mange som bruker løypenettet, men som ikke betaler den forholdsvis beskjedne årlige løypeavgiften. Så oppfordringen er herved gitt. Bli med på dugnaden dere og. Da får vi mye mer til.

Et bilde som inneholder utendørs, natt, mørk

Automatisk generert beskrivelse

Løypekjørerne kjører løyper seint og tidlig, for å få de beste sporene.