Home>Front>Flytter beredskapen der folk er
Et bilde som inneholder bil, utendørs, person, gul Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Flytter beredskapen der folk er

Vi flytter beredskapen der folk er i påsken. Det betyr at vi har en ekstra ambulanse stasjonert i Øvre Sirdal og på Hovden, forteller Trond Mørk, avdelingssjef for ambulanse ved Sørlandet sykehus, til Sirdalmedia.

  • I Sirdal har de to ambulansene hatt 28 oppdrag fra palmelørdag og fram til påskeaften. Det er en ganske høy aktivitet.

Ambulansen har vært stasjonert ved Tjørhom grendehus, der medarbeiderne også har vært bosatt mens de er på vakt. Tre skift har fordelt perioden fra palmelørdag til og med 2. påskedag. Da avsluttes vaktordningen klokka 1600. Sørlandet sykehus bekoster denne ekstra driften.

Ambulansen dekker Øvre Sirdal og på dagtid er det også lege til stede ved legekontoret på Tjørhom. Ellers er det døgnvakt med lege på Tonstad.

Foto: Tom Nilsen (sjåfør) og Casper Bay er klar for oppdrag i Øvre Sirdal.

Et bilde som inneholder bilvei, utendørs, bil, transport

Automatisk generert beskrivelse

Legevakt på Tjørhom på dagtid.

Annonse

Denne påsken startet noe tregt med påskebesøk. Tirsdag ettermiddag var det 19.000 som hadde fått registrert sim-kortet, mens det påskeaften morgen var over 38.000 påsketurister registrert i kommunen. En dobling da finværet kom.

Å ha ekstra ambulanse i påsken har vært gjennomført i mange år. Da har bilen vært stasjonert på Tonstad om kvelder og netter.

  • Nå ville vi høyne beredskapen og heller bo i Øvre Sirdal. Da tjener vi minst en halvtimes kjøring ved eventuell utrykning. Det kan være verdifull tid, sier Mørk.

Og det har vært nok å gjøre for de som har vært på vakt. Påskeaften kom Casper Bay og Tom Nilsen på jobb. De kommer fra Lindesnes og til daglig jobber de 50 prosent i Mandal og den andre 50 prosent er de stasjonert i Åseral.

Casper kommer fra Danmark og er utdannet ambulansearbeider. Han har tjenestegjort her de siste 6 år. Tom har tatt videreutdannelse ved høgskolen i Lillehammer med akuttmedisinsk utdannelse.

  • Vi får som regel våre oppdrag fra AMK-sentralen i Lillesand. Vi kommer i mange tilfeller fram til utrykningsstedet før lege. Da må vi raskt gjøre en vurdering om det er fare for liv. I tilfelle det er det, tilkaller vi gjerne legehelikopter, for det kan gå raskere å komme til sykehus for behandling, sier Casper og Tom som er rutinerte ambulansesjåfører.

I Sirdal var de ikke kjent fra før. Derfor måtte de lørdag ta seg en runde for å bli bedre kjent hvor de forskjellige alpinbakker, butikker og spisesteder er.