Home>Energi>Gammelt nett rives og fjernes
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, tre Automatisk generert beskrivelse
Energi Front Nyhet

Gammelt nett rives og fjernes

Vi skal fjerne i underkant av 3.000 tonn med master, kraftledninger og fundamenter før vi er ferdige med denne oppgaven, sier prosjektleder Jarle Bøckmann, i det norske selskapet AF Decom, som er riveentreprenør for Statnett.

Totalt 209 master skal rives mellom Lysebotn og Tonstad. Eller 72 kilometer med kraftledninger. Nå utføres kraftledningstjenester fra Gravassryggen til nedenfor Lunde. Arbeidet har en kontraktsverdi på rundt 80 millioner kroner. Rivearbeidene startet i november og skal være ferdig til 1. november i år.

Foto: På Gravassryggen er mastene som er revet samlet.

Et bilde som inneholder utendørs, kabel, grønnsak, skitten

Automatisk generert beskrivelse

770 tonn ledninger skal fjernes.

Bøckmann opplyser at arbeidet er godt i rute. Det er god kommunikasjon med lokalbefolkningen og de gleder seg til ledningene og mastene er fjernet. 10-20 medarbeidere deltar i rivningsjobben. Det brukes en til tre helikoptere til oppgaven. Hvert lastehiv tar inntil ett tonn. Alt som blir revet blir sendt til gjenvinning når det er sortert og «pakket» på bakken.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, transport, rød

Automatisk generert beskrivelse

Mange flyvninger for Fonnafly, for å fjerne alle master og ledninger.

Annonse

To ledningsstrekk som ble bygget i 1968 skal rives. Det gjelder sentralnettsledningene mellom Lysebotn og Tonstad og mellom Tonstad og Solhom. Ny sentralnettsledning med høyere kapasitet ble ferdigbygd i 2019 og erstatter nå de eldre ledningene.

  • I Statnett er vi opptatt av fotavtrykket vi etterlater oss, og vårt mål er at det ikke blir større enn nødvendig. Nå skal vi rive en eldre ledning som vi ikke har bruk for lenger, og AF Decom skal gjøre rivejobben for oss. Vi synes det er ekstra hyggelig når norske selskap vinner fram i konkurransen, og vi ser fram til samarbeidet, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, transport, gravemaskin

Automatisk generert beskrivelse

Thomas Myrland samler ledningene på bakken.

  • Totalt skal opp imot 1880 tonn stålmaster, 835 tonn betongfundamenter og 770 tonn ledning fjernes, resirkuleres og lagres i depot.

Den eldre kraftledningen som skal rives er en 300 kV-ledning, som er erstattet med en ny 420 kV-ledning i utbyggingsprosjektet Vestre korridor. Å rive 300 kV-ledningen er i henhold til anleggskonsesjon gitt av NVE i 2014.

Vestre korridor:

  • Fellesbetegnelse på sentralnettet mellom Sauda og Kristiansand
  • Oppgraderes fra 300 kV til 420 kV
  • Legger til rette for full utnyttelse av mellomlandsforbindelser
  • Legger til rette for å knytte fornybar kraft til nettet
  • Styrker forsyningssikkerheten
  • Kostnadsramme: 6,4 – 6,6 milliarder kroner
  • Forventet ferdig: høst 2021

Et bilde som inneholder snø, utendørs, transport

Automatisk generert beskrivelse

Bakkemannskaper i sving på Handeland.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, rød, transport

Automatisk generert beskrivelse

Fonnafly fyller drivstoff og gjør klar «dobben» under som fester hivene.