Home>Front>God fremdrift ved skolen
Et bilde som inneholder person Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen

God fremdrift ved skolen

Det er god fremdrift med nybygget til Sinnes skule. Rommene er skilt av innvendig, gipsplater er montert, føringsveier for ventilasjon, rør og elektro er under arbeid. Malerne har startet med sparkling, pussing og maling.

9. juli skal første byggetrinn være klar. Bilstad Bygg fra Moi, som har hovedentreprisen, vil i skoleferien ordne tak og gulv i dusjer og garderober. Det skyldes gamle skader som må utbedres.

  • Gulv i dusjene må fornyes, mens tak i både dusjer og garderober skal skiftes, opplyser Ole Petter Stenberg, prosjektleder hos Bilstad Bygg.
  • Hele skolen skal tilrettelegges for rullestolbrukere, med universell utforming.

Foto: Tom Ådneram monterer gipsplater.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Nybygget er i rute og ferdig 9. juli etter planen.

Nybygget inneholder undervisningslokaler for mellom- og ungdomsskoletrinn i første etasje, mens ny personalavdeling for lærerne kommer i 2. etasje med lærerrom, grupperom, arbeidsrom og administrasjonen.

Når innspurten med 2. byggetrinn starter 2. august, skal de tre etasjene i det gamle bygget ordnes og tilpasses. Alle vinduer og solskjerming skal skiftes. Første etasje er undervisningsrom. 2. etasje får kantine og skolekjøkken. Mens loftet blir tilrettelagt for kunst og håndverk, pluss lager. I tillegg kommer det løfteplattform for universell utforming.

Annonse

Biblioteket som ligger ved siden av gymsalen, er fordelt på to nivåer. Der fjernes trapp og løfteplattform monteres. Det siste byggetrinnet skal være ferdig til 30. desember.

Geir Egil Myhre monterer gipsplater.

Det tvistes om endringsmelding 1 – heving av Sinnes skule. Sirdal kommune har hatt et formelt møte med Bilstad bygg as, hvor også kommunens eksterne byggeleder deltok. Det er uenighet i saken, men ikke konflikt mellom partene. Bilstad bygg har lagt frem et forlikstilbud som blir behandlet i lukket møte i formannskapet torsdag.

Den økonomiske rammen for byggeprosjektet er 28,5 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Ungdomsskoleelevene ved Sinnes er midlertidig flyttet til Tonstad skule i byggeperioden. Raskere fremdrift i byggeprosjektet åpner opp for at ungdomsskoleelevene kan flyttes tilbake til Sinnes fra nytt skoleår, med oppstart i midten av august 2021.

Rådmannen har innhentet skolefaglig vurdering fra enhet skole. Vurderingen er utført av enhetsleder skole og de to rektorene. Vurderingen peker på at begge skolene i Sirdal gir god undervisning til ungdomsskoleelevene. Konklusjonen i vurderingen er at elevene bør gå på sin nærskole fra høsten 2021.

Med vekt på skolefaglig vurdering, hensynet til barns beste og uttalelser fra miljørettet helsevern og plan- og bygningsmyndighet beslutter rådmannen at ungdomstrinnet ved Sinnes skule flyttes tilbake til Sinnes skule fra august 2021, med lokalisering i byggetrinn I ved skolen.

Et bilde som inneholder person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Jan Barkal hos Modalslid Rør isolerer rør.

Et bilde som inneholder vegg, person, innendørs, verktøy

Automatisk generert beskrivelse

Brukjell Sirnes fra Flekkefjord har arbeid med maling og gulvlegging.

Et bilde som inneholder person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Viktor Martin fra Flekkefjord Elektro holder styr på ledningene i taket.