Home>Front>Ingen fornyelse av turistinformasjonen
Et bilde som inneholder tekst, himmel, skilt, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kvæven Nyhet

Ingen fornyelse av turistinformasjonen

Etter en lang debatt og mange gruppemøter i Sirdal kommunestyre torsdag, endte vedtaket med ingen fornyelse eller endring av turistinformasjonen ved Kvævemoen. Ren kommunal drift med utgangspunkt i stillingsressurs/åpningstider som i dag. Et overraskende vedtak, for signalene har tidligere vært mer samarbeid med private aktører.
  • Det startet med avstemming hvor Fremskrittspartiet og Høyre ville ha kommersiell drift, hvor kommunen lyser ut driften av turistinformasjonen og overdrar dette ansvaret til private aktører. Det fikk fire stemmer.
  • Senterpartiet og Kristelig folkeparti gikk for en kombinert løsning for videre drift av turistinformasjonen mellom kommunen og privat aktør. Det fikk seks stemmer.
  • Arbeiderpartiet og Venstre ønsket en ren kommunal drift med utgangspunkt i stillingsressurs/åpningstider som er i dag. Det fikk ni stemmer.

Dermed var saken låst og ingen gyldige vedtak. Mange forslag til vedtak ble drøftet, blant annet utslagsmetoden, men det var det ikke stemning for. Det måtte to lange gruppemøter til før Høyre tok ansvar.

Varaordfører Isak Liland (h) bøyde av. Han var overrasket over at en liten sak ikke kunne løses. Høyre hoppet da over på kommunal drift. Da ble det 12 stemmer og flertall.

Kommunal drift

Dagens stillingshjemmel er 50 prosent turistinformasjon og 55 prosent fjellmuseumsleder.

Denne modellen tar utgangspunkt i den løsningen en har i dag. En slik drift er knyttet til de faste stillingsressursene en har, og arbeidsoppgavene er stort sett knyttet til betjening av skranke og publikumshenvendelser i åpningstiden. I tillegg til fast ansatte, er det behov for bruk av vikarer i noen helger og ferier, for å holde åpningstidene som er tenkt for 2021:

Annonse

Fredag – søndag hver helg fra 1. januar til og med påske 9.00-16.00
Hver dag i vinterferien 9.00-16.00
Hver dag i påskeferien 9.00-16.00
Fredag-søndag fra ca. 20. mai og fram til midten av juni 9.00-16.00
Hver dag fra midten av juni og fram til Sirdalsdagene ved hjelp av ungdommer/vikarer 9.00-16.00

Hver dag i høstferien 9.00-16.00 2-3 dager i romjula 9.00-16.00