Home>Front>Kjeragstien får millionbeløp
Et bilde som inneholder stein, utendørs, fjell, steinete Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Turløyper

Kjeragstien får millionbeløp

Regjeringen har bevilget 3,6 millioner kroner til de populære turstiene, Kjerag og Preikestolen. Kjerag fikk 1,5 millioner kroner. Stiene ble i fjor utnevnt til Nasjonale turiststier av Miljødirektoratet.

Stiene får et fast grunntilskudd på 300.000 kroner hvert år og blir prioritert i den ordinære tilskuddsordningen for Nasjonale turiststier.

  • Vi skal bruke pengene til økt toalettkapasitet og bedring av serviceanlegget ved Øygardstøl, sier Helge Kjellevold, daglig leder i Lysefjorden Utvikling.
  • Vi håper å kunne installere berøringsfritt toalettanlegg. Vi må hele tiden tenke på smittevern og vi håper teknologien gjør det mulig. I tillegg må vi bore etter vann for å kunne øke vannforsyningen.

I fjor var det over 30.000 besøkende. Når sesongen begynner i midten av mai, håper Kjellevold at besøket blir bedre dette året. Turistvert Henrik Lilleheim vil være på plass til Kristi Himmelfartsdag.

Foto: Kjeragbolten er et populært turmål langs Lysefjorden. De fleste starter ved Øygardstøl. Foto: Wikipedia.

Et bilde som inneholder tekst, person, utendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

Turistvert Henrik Lilleheim er klar for en ny sesong.

Siden Kjerag er autorisert som nasjonal turiststi, har Sandnes kommune vært på befaring for å sjekke parkeringsforholdene ved Øygardstøl. Miljødirektoratet har påpekt viktigheten av at kommunen gir Lysefjorden Utvikling løyve til å kreve inn parkeringsavgift i tråd med friluftsloven.

Annonse

Sandnes kommune peker på at det mangler en skiltplan. Betalingsautomater skal ha universell utforming. Nå er disse plassert i ulendt terreng. Gebyr for manglende betaling er i dag 800 kroner, forskriften sier at det er 200 kroner for høyt.

Parkeringsavgiften ved Øygardstøl var 300 kroner per personbil i fjor, det vil være det samme avgiftsnivå i år.

Pengene fra avgiftene går til dekning av kostnader til lønn til vertskapet, sikkerhet og redning, renhold, vedlikehold og forbedring av parkering og toalettforholdene, vedlikehold av stien og merking.

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, mann, hus

Automatisk generert beskrivelse

Sikringsbua på stien mellom Øygardstøl og Kjeragbolten.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, fjell, vei

Automatisk generert beskrivelse

Det er opparbeidet 400 parkeringsplasser ved Øygardstøl.