Home>Nyhet>Kommer fra tilkjørt masse
Et bilde som inneholder utendørs, pepper, chili, grønnsak Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Kommer fra tilkjørt masse

Plastikken som er funnet i Svartevatnet kommer etter all sannsynlighet fra Lindelandsbakkene, da fylkesvei 468 mellom Tonstad og Tjørhom ble utbedret for noen år siden. 3.000 kubikkmeter masse ble tilkjørt GP-rundkjøringen på slutten av fyllingen i høst. Denne er på toppen av steinmassene.

Byggeleder Magne Tveiten i Agder Fylkeskommune antyder at det må være kommet derfra. Bertelsen & Garpestad hadde oppdraget med veiutbedringen i Lindelandsbakkene og da ble plast brukt. Ikke elektronisk tenning som er krav i kontraktene nå.

  • Vi må takke de som plukket opp plasten og ryddet i strandsonen. Vi håper imidlertid ikke det er mer, men det vil vise seg når isen smelter, sier Tveiten.

I høst var det noen heftige perioder med høy vannstand i Siravassdraget, så det kan også ha kommet vannveien, eller kraftige vindkast kan ha tatt dem ut i vannet. Dette blir bare spekulasjoner og Tveiten og hans mannskap vil følge med og eventuelt rydde opp hvis det dukker opp mer plast.

Vi har også fått tips fra beboere som er nær lysløypa til Sirdal Skiarena på Tjørhom. Der har de også plukket plast av samme slag. Det kan da være sprengmasser som er kjørt ut etter at standplassen ble sprengt og planert ut. TS Stangeland hadde det oppdraget.

Foto: Plasten stammer fra sprengningsarbeid, men ingen vet sikkert hvor den kommer fra.