Home>Arkiv>Manglet vann ved hyttebrann
Et bilde som inneholder utendørs, snø, tre, himmel Automatisk generert beskrivelse
Arkiv

Manglet vann ved hyttebrann

Hyttebrann langt fra bilvei, er det store marerittet for mange hytteeiere. Denne vinteren har det vært to branner av dette slaget i Sirdal. Da vet de at det ikke er muligheter for å slokke eventuell brann som oppstår.

Sånn var det søndag kveld også, da brannalarmen gikk klokka 1920 fra Donsen. Brannmannskapene fra Tjørhom kom seg opp med snøscootere, men kunne lite gjøre uten vann. Derfor ble hytta kontrollert nedbrent.

  • Røykvarslere i hyttene er viktig. Nå var det ikke folk i denne hytta da brannen startet. De hadde vært der i helgen. Det er langt verre med mange beboere i hyttene ved en eventuell brann, sier Alf Sevild, leder av Solheimsdalen Velforening.

Sevild kunne ønsket seg vann, men en har ikke lykkes med å få lagt vann og avløp fra Flesebekk til Donsen. Vinterstid er en avskåret fra å få hjelp fra brannvesenet med slokking. Sommerstid kan de to tankbilene komme fram med 10.000 liter hver.

  • Så lenge det ikke er vann, må det være avstand mellom hyttene. Det tillater ikke fortetting her, når en ikke kan slokke 365 dager, sier Sevild.

Ved kulde og sterk vind, hadde det vært greit med en «sikringsbu» ved en del hytter. Det kan være til stor hjelp dersom det oppstår brann mens man oppholder seg i hytta. Ved turistforeningene og Statskog sine hytter er en opptatt av å bygge «sikringsbuer». De hyttene ligger gjerne mer avsides og alene.

Sist det var hyttebrann i Sirdal, var i begynnelsen av februar, da Odd Kvinens hytte i sørenden av Øyarvatnet brant ned. Da var det tre voksne personer som sov og kom seg ut uskadet i sprengkulden. De kledde seg bra før de forlot hytta. De var fem kilometer fra bilvei.