Home>Energi>Sprengstoff og millimetertilpasning
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bakke, linje Automatisk generert beskrivelse
Energi Front Nyhet

Sprengstoff og millimetertilpasning

Med 180 gram sprenglading på hver ledning, i hver ende av mastene, ble fem ledninger ved hjelp av elektronisk tenning fjernet samtidig onsdag, med et saftig smell på Handeland. Samtidig klarte de å unngå å treffe en 22 kV ledninger som var rett under. Imponerende presisjon og tilpasning.

På slutten av 1960-tallet ble disse mastene og ledningene på 300kV trukket fra Tonstad til Lysebotn. Nå rives og fjernes de, etter at de er blitt erstattet med ny og større kapasitet, 420 kV.

Daniel Sirnes og Rudi Hove fra Otera kobler ut 22 kV-ledningene.

Et bilde som inneholder person, utendørs, hjelm, flåte

Automatisk generert beskrivelse

Prosjektleder Jarle Bøckman (gul hjelm) kobler sammen tennsatser og dynamitt før sprenging, sammen med Arnt Selåsvassenden.

Prosjektleder Jarle Bøckman i det norske selskapet AF Decom, som er riveentreprenør for Statnett, var svært godt fornøyd med operasjonen som ble utført onsdag. Helt etter oppskriften. Ingen skader. Ingen ødeleggelser. Linjer som skulle beholdes, var der etter de gamle ledningene falt ned.

  • Krever god planlegging å ta ut ledninger og påføre strømstans i perioder. Når de større 420 kV linjene skal tas ut fordi de står for nær de gamle linjene, må det gjerne planlegges ett år i forkant, sier byggeleder Terje Lunestad i Statnett. – Så det er tidkrevende detaljer som skal og må planlegges meter for meter når en skal rive og fjerne gamle master og ledninger.

Da operasjonen startet, ble det benyttet drone for å heise opp tau til hver ledning. Deretter ble sprengstoff og tennledning festet til et tau, før det ble heist opp og festet til linjen. Slik ble det gjort i begge ender. Så var det elektronisk forbindelse mellom alle ti sprengladingene. Bøckman kontrollerte alt, før fylkesvei 468 ble stengt for noen minutter. Det ble så telt ned til en og dermed gikk ladningen av. Full klaff.

Annonse

  • Å bruke drone og helikopter til slike operasjoner er tidsbesparende, samtidig som det krever mindre mannskap som må henge og klatre i mastene, sier Lunestad.

Hver ledning veier 3 kilo pr meter. Her var det et spenn på nærmere 600 meter. Ledningen er dekket med aluminium utenpå og stål inni. Tre ledninger av denne sorten samt to jordingsledninger som veier 2,87 kilo pr meter. I underkant av tre tonn gikk i bakken samtidig.

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, høyspentlinje, utendørsobjekt

Automatisk generert beskrivelse

Arne Nagy i Oetra klargjør linjen før sprengning.

I forkant av denne smellen, var det folk fra Otera på plass for å koble ut 22 kV linjen. Da var det strømstans i området på tre timer. Operatørene måtte opp i mastene for å flytte på ledninger før operasjonen kunne utføres.

Ved mastene var det hengt opp dempeloop, en ekstra slakk i ledningene, for å kunne ta opp vibrasjonene fra ledningene, fortalte kontrollør Bjørn Vik i Statnett.

Mens dette mannskapet holdt på med sprengning og fjerning av ledninger, var en annen arbeidsgjeng på Lyseveien og fjernet fundamentene (betongen). To små beltebiler boret sundt betongen og to helikoptere fjernet det. Det gjelder å få arbeidsro før trafikken åpner til uken.

Totalt 209 master skal rives mellom Lysebotn og Tonstad. Eller 72 kilometer med kraftledninger. Nå utføres kraftledningstjenester fra Gravassryggen til nedenfor Lunde. Arbeidet har en kontraktsverdi på rundt 80 millioner kroner. Rivearbeidene startet i november og skal være ferdig til 1. november i år.

Vi skal fjerne i underkant av 3.000 tonn med master, kraftledninger og fundamenter før vi er ferdige med denne oppgaven, sier prosjektleder Jarle Bøckmann. – Alt som blir revet blir sendt til gjenvinning når det er sortert og «pakket» på bakken.

To ledningsstrekk som ble bygget i 1968 skal rives. Det gjelder sentralnettsledningene mellom Lysebotn og Tonstad og mellom Tonstad og Solhom. Ny sentralnettsledning med høyere kapasitet ble ferdigbygd i 2019 og erstatter nå de eldre ledningene.

  • Totalt skal opp imot 1880 tonn stålmaster, 835 tonn betongfundamenter og 770 tonn ledninger fjernes, resirkuleres og lagres i depot.

Den eldre kraftledningen som skal rives er en 300 kV-ledning, som er erstattet med en ny 420 kV-ledning i utbyggingsprosjektet Vestre korridor. Å rive 300 kV-ledningen er i henhold til anleggskonsesjon gitt av NVE i 2014.

Et bilde som inneholder utendørs, snø, tre, dekket

Automatisk generert beskrivelse

Karl Petter Nordbøe ruller ut sprengledningen som kobler sammen dynamitten på de forskjellige plasser.