Home>Energi>Støtteoppgaver skal reduseres
Energi Nyhet

Støtteoppgaver skal reduseres

Sira-Kvina Kraftselskap på Tonstad arbeider med å slanke organisasjonen og kvitte seg med støtteoppgavene. Det betyr at vaktmesteroppgaver, renhold, messedrift, transport og kranvedlikehold overlates til andre firmaer.
  • Vi jobber med å styrke kjerneoppgavene i selskapet. Vi har en detaljert strategiplan fram til 2023 som skal gjennomføres, opplyser Gaute Tjørhom, administrerende direktør i kraftselskapet til Sirdalmedia.
  • Å gjennomføre «slanking» av organisasjonen, er uvanlig i vårt selskap. Det er tunge tak og det medfører selvsagt dårlig stemning når slikt pågår, fortsetter Tjørhom.

Av 110 medarbeidere i selskapet, er det omkring ti prosent som overføres til andre firmaer for å utføre disse jobbene. Det blir en såkalt virksomhetsoverdragelse. Avisen Agder omtalte denne saken først.

I en langsiktig plan er det blitt investert gjennomsnittlig 300 millioner kroner årlig. Det er automatisering, forenkling og forbedret teknologi det dreier seg om.

  • Når vi investerer i store maskiner, får vi mer ut av de. Da blir det mindre vedlikehold og tilstanden overvåkes under produksjonen, sier Tjørhom.

Den siste investeringen som er vedtatt, gjelder ny maskin fem på Tonstad. Den største i selskapet. Den skal oppgraderes og fornyes for 100 millioner kroner og leveres fra Tyskland om to år.

  • Den rekordhøye aktiviteten varer ikke evig. Vi må tilpasse bemanningen for å takle årlige svingninger litt lettere og sikte oss inn mot et lavere aktivitetsnivå i framtiden. Derfor må vi styrkes på vår hovedoppgave, så får andre stelle med det de er eksperter på.

Tjørhom regner med at kompetansen innen ti år vil endre seg til mer analyse. Selskapet legger også til rette for gode ordninger med hjemmekontor. Omkring 30 personer bor utenfor kommunen og pendler til Tonstad eller jobber hjemmefra. Fleksibilitet er viktig i denne sammenhengen. Tjørhom viser til at det er lite turnover blant de ansatte.

  • Styret støtter den planen vi jobber etter. Eierne ønsker at vi driver selskapet best mulig. Vi ønsker også at det skal finnes kompetanse-arbeidsplasser i Sirdal i fremtiden. Ingen selvfølge. Ikke mange som driver kraftselskap i utkantkommuner som oss. I dag kan det mest fjernstyres, hevder Tjørhom.
  • Vi må gjøre en god jobb her på Tonstad, slik at ingen vil flytte oss herfra. Da er det nødvendig med tilpasninger. En ubehagelig oppgave å slanke organisasjonen. Jeg kunne gjerne unngått jobben, sier Tjørhom.