Home>Front>Fargerik sauesamling
Et bilde som inneholder sauer, pattedyr, innendørs, svart Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet

Fargerik sauesamling

I den nye saueløa til Olaug og Aadne Ådneram er det 200 fargerike vinterfora sauer. Spraglete, hvite, sorte, brunlige eller blålige. Med og uten horn. Rasene er Blæsete sau, Gammelnorsk spælsau, Brogete sau, Norsk pelssau og Lyngfår/svartfjes. Her finnes det mange varianter og det synes Aadne er kjekt. Han trives med denne blandingen og synes også det er viktig å ta vare på dem.
  • Jeg liker best åringer, som får ett lam. At de klarer seg selv med lemmingen og sauen slikker dem og etterpå begynner de å drikke, sier Aadne. Da er de mer eller mindre selvhjulpne.

Tvillinger er greit. Men trillinger er ikke god butikk. Det er bare merarbeid. Da vi besøkte sauefjøset, var det en sau som fikk trillinger og Aadne måtte trø til og hjelpe. Alt gikk greit.

Foto: Rasen med horn, er et vakkert syn.

Et bilde som inneholder hund, person, pattedyr

Automatisk generert beskrivelse

Aadne Ådneram er stolt av saueflokken sin.

På gården innerst i Ådneram brukes verken inseminering eller fostertelling på hvor mange lam som er forventet. Aadne bruker naturmetoden, men under kontrollerte former når paringen foregår. Det gjelder å time lemmingen litt seint i april, før de kan gå ut på beite.

Under den norske rasen finnes det forskjellige sorter og noen er så sjeldne at de gir tilskudd på 310 kroner per år. Det gjøres fordi rasene er truet.

Annonse

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bakke, bygning

Automatisk generert beskrivelse

Den nye saueløa innerst i Ådneram.

Da den nye løa ble tatt i bruk, ble det mer automatisering slik at alle sauene ble samlet på en plass. Før var de mer spredd og det kunne gå åtte timer med lemming og stelling til dagen. Nå blir grasballer kjørt inn og foringen skjer med et transportbånd. Vann er lagt ut til sauegardene. Hvis du har knapphet med tid en dag, er det ikke mange minutter før foringen er unnagjort. Innovasjon Norge og Sirdal kommune hadde gode støtteordninger da saueløa til fire millioner kroner ble bygget.

Et bilde som inneholder pattedyr, metall

Automatisk generert beskrivelse

Paring og lemming er to intense perioder for familien.

  • Sauehold betyr to intense perioder i løpet av året. Paring og lemming krever litt ekstra innsats, sier Aadne.

Sommerbeite er utenfor gården, helst nordover mot Holmevatnet. Noen ganger kjører han dyrene til beite. I Sirdal er det nå 3.915 vinterfora sauer får vi opplyst ved landbrukskontoret.

På gården innerst i Ådneram har familien også 22 melkekyr. Det betyr at det følger en melkekvote på 140.000 liter per år. – Arbeidsomt, men gildt med kyr, sier Aadne.

Aadne driver også Ådneram Maskin. Der har han en fast medarbeider og 8 – 10 deltidsansatte sesongarbeidere. Om vinteren er det mye brøyting i hyttefelt, oppdrag for kommunen, Sira-Kvina kraftselskap og Risa. Til neste vinter har han fått to oppdrag fra Agder Fylkeskommune med brøyting i Ådneram-området og ned til Sirekrok, pluss gang- og sykkelveien fra Haugen til GP-krysset.

Et bilde som inneholder hund, pattedyr, svart, storfe

Automatisk generert beskrivelse

Et av tre lam har startet fødselen.

Et bilde som inneholder pattedyr

Automatisk generert beskrivelse

Aadne måtte hjelpe til med fødselen.

Et bilde som inneholder tekst, person

Automatisk generert beskrivelse

Her kommer lammet ut.

Et bilde som inneholder pattedyr, geit

Automatisk generert beskrivelse

Det går ikke lang tid før sauen har slikket lammet og det er på egne bein.