Home>Kommunen>Kommunen selger og bygger nytt
Et bilde som inneholder bygning, vindu, hus Automatisk generert beskrivelse
Kommunen

Kommunen selger og bygger nytt

Sirdal kommune har nå vedtatt å selge Nedre Høgåsen 15, samtidig foreslås det å bygge en tomannsbolig i Austvollen 2 på Tonstad. Politikerne skal nå behandle utbyggingsforslaget i flere utvalg før det kommer opp i formannskapet og kommunestyret.

Etterspørselen etter utleieboliger har endret seg. Ansatte vil for eksempel i dag, i større grad enn tidligere, ha mindre og funksjonelle boliger, uten stor hage. Kommunen har derfor solgt unna flere gamle store og vedlikeholdskrevende boliger. Sirdal kommune har pr. i dag 34 utleieboliger, skriver Kennneth Bakkehaug, enhetsleder for bygg og eiendom.

I formannskapet i april vedtok politikerne å selge Nedre Høgåsen 15. Det er en stor enebolig med 4 soverom, 2 bad og kjellerstue. Tomten er 957 kvadratmeter og utsikten er upåklagelig. Boligen er på 204 kvadratmeter. Dette er en bolig som har hatt normalt vedlikehold, men samtidig bærer preg av alder. Boligen er fra 1981. Boligen forventes å bli solgt for opp mot to millioner kroner.

I budsjett og økonomiplan for 2021, er det satt av fem millioner kroner til en ny to-mannsbolig på Tonstad i 2023.


Det er i dag en saldo på boligfondet på 4,2 millioner kroner. I tillegg er det vedtatt salg av ytterligere en bolig, Nedre Høgåsen 15, noe som vil innebære at boligfondet øker.

Ungdomsboliger.
Bjødnetun 4 e og f ble kjøpt som ungdomsboliger og lyst ut for første gang i 2017. Det var da 8 søkere til 2 boliger. I 2017 lyste Sirdal kommune også ut en av leilighetene i Karolinehuset som ungdomsbolig, men det kom ingen søkere. Rådmannen tror at dette skyldes at denne boligen har en dårligere standard. Karolinehuset er en arv, og har i dag en av to leiligheter bebodd.

Annonse

Kommunen lyste ut igjen ungdomsboligene på Tonstad i 2020. Det var 5 søkere til disse. I tillegg hadde kommunen bygget en ny 2-mannsbolig på Myraleitet, hvor en av disse er avsatt som gjennomgangsbolig. På gjennomgangsboligene i Øvre Sirdal kom det 2 søkere. Tildeling skjer ved loddtrekning.

Ungdomsboligen på Myraleiet koster kroner 4.703 per måned inkludert internett, men med tillegg for strøm. Ungdomsboligene på Bjødnetun koster kroner 4.105 inkludert internett, men med tillegg for strøm. Prisforskjellen har sammenheng med antall soverom.

Rådmannen har planlagt for at kommunen kan bygge flere sentrumsnære boliger ved Austvollen, og det er avsatt en tomt i tillegg til den boligtomten som nå har blitt Austvollen 4 a og 4 b. Kommunen bygget Austvollen 4 a og 4 b i 2018 og fikk da 854.000 kroner i støtte fra husbanken. Disse boligene er tilrettelagte boliger, og tildeling skal skje etter vedtak.

Tomannsboligen får en leilighet i første etasje og en i andre etasje.

Austvollen ligger tvers over Helsehuset og legekontoret, på andre siden av Josdalsveien, bak butikken til Ekspress. Kart: Norgeskart.

Sirdal kommune får mange positive tilbakemeldinger fra ungdommer og deres familier som har fått benyttet seg av ungdomsboligene. Ungdommen får prøve å bo for seg selv, til en rimelig penge (halv husleie). Lav husleie gir ungdommen mulighet til å spare opp egenkapital parallelt. Det er ingen tvil om at de som ikke vinner loddtrekningen er skuffet, og svært gjerne også kunne tenkt seg en tilsvarende mulighet.

Det er for tiden 3 ledige utleieboliger. Rådmannen mener det er riktig å ha et par ledige utleieboliger, slik at kommunen er rigget til å ta imot nyansatte, samt bolig i akuttsituasjoner (lovpålagt).

Kommunen leier for tiden inn en privat bolig for fremleie. Denne har vi mottatt oppsigelse på fra vår leietaker. Rådmannen ser for seg at det er et behov for å leie denne en tid fremover.

I tillegg må det nevnes at kommunen fortsatt disponerer 10 av 12 hybelbygg på Monan, med fire hybler i hver. Dette er et billig alternativ til de som ikke ønsker eller kan bruke mye penger på bolig. To av hybelhusene ble ombygget til barnehage for to år siden.

Sirdal kommune har innført en maksimal leietid for ansatte på seks år, hvorav de tre første er med billigere husleie. Vi har kun en leietaker som nærmer seg seks års grensen, og rådmannen kan derfor ikke legge til grunn at vi får ledighet av betydning som følge av denne makstiden.

Når det gjelder omsorgs- og trygdeboliger er kommunen godt stilt med dette, og det er ikke behov for flere på kort sikt. Åtte boliger er pusset opp i nær tilknytning til Sirdalsheimen, og det ble bygget fem nye ved Sigbjørn K. tunet.

Dersom kommunen bygger nye boliger i nær fremtid, anbefaler ikke rådmannen at det søkes om tilskudd fra Husbanken, fordi dette vil binde boligene kun til leietakere som får tildelt bolig på vedtak.

Forslag til vedtak

Sirdal kommune bygger en ny 2-mannsbolig på Austvollen 2, på ferdig regulert tomt, og boligen finansieres over boligfondet. Det avsettes 5 millioner kroner til tiltaket.
Den ene boligen skal brukes som ungdomsbolig. Den andre boligen brukes som utleiebolig.