Home>Front>Mange ledige jobber i Øvre Sirdal
Et bilde som inneholder tekst, person Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet

Mange ledige jobber i Øvre Sirdal

I Øvre Sirdal er det nå flere ledige jobber, spesielt innen servicebransjen. Mange kokker og servitører er ønskelig, men det er ikke lett å lokke folk til Sirdal. Hybler og leiligheter er mangelvare. Utfordringene er mange, spesielt boforholdene. Da er det ikke lett å øke innbyggertallet.

Eivind Klemetsen, daglig leder ved Sinnes Fjellstue, trenger minst to servitører og to kokker.

  • Rekrutteringen er et kjempeproblem. Det er vanskelig å få dem til å flytte fra Stavanger-regionen, sier Klemetsen. – Når alle spisesteder åpner igjen, blir det enda vanskeligere.

Foto: Eivind Klemetsen trenger flere fagfolk til Fjellstuå.

Et bilde som inneholder person, mann, dress

Automatisk generert beskrivelse

Simen Berge ved Høyfjellshotellet trenger også fagfolk.

Simen Berge, daglig leder ved Sirdal Høyfjellshotell har slitt med å få fast kokk til hotellet i halvannet år. Nå har han lykkes med en, men skulle gjerne hatt en kokk til, pluss servitør. Berge er også på jakt etter sommervikarer, hvis det er noen som kan tenke seg det. Varierende jobbing.

  • Tilbud om overnatting og plass til å bo, er også problematisk. Fast ansatte har fått leie leiligheter, mens midlertidig ansatte enten har fått leie leiligheter eller hotellrom, sier Berge, som etterlyser boplass for tilflyttere til kommunen.

Et bilde som inneholder person, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Torfinn Nesset har behov for fagfolk.

Annonse

Torfinn Nesset, daglig leder og eier av Slottet restaurant, som er under oppføring, trenger mye folk. I starten er det behov for minst 6 helårsverk, fordelt på deltid, en del ved kjøkken, servitører og i baren. Det kan lett dreie seg om 16 – 18 deltidsansatte.

Nesset etterlyser også gjennomgangsboliger. Dette bør være en oppgave for kommunen. Leie eller eie av hytter, har skremmende høye priser. Det tror han også er lite aktuelt.

Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, skap

Automatisk generert beskrivelse

Jane Dorner søker etter aktivitetsleder.

Jane Dorner ved speiderhytta Frikvarteret på Ådneram, søker også etter en aktivitetsleder i hel stilling. Etter at skolene fikk innført lovpliktig leirskole, er det stor pågang på å få leie lokalene for en uke ved Frikvarteret. Dorner sier at de bruker 2,5 stilling på denne aktiviteten. Utenom Julie Olsen, bosatt i Sirdal, kommer de fleste fra Stavanger-regionen. Svært få søkere fra Sirdal.

Jane etterlyser også botilbud, det er en mangelvare i Øvre Sirdal. Sirdal kommune, sammen med næringslivet, burde satt seg sammen og kommet med noen tilbud innenfor boligsektoren. Hvis ikke dette løses og noen tilbud kommer, vil det være ekstra vanskelig å rekruttere nye innbyggere til kommunen.