Home>Energi>Norhard skal utføre pionerarbeid
Et bilde som inneholder snø, natur, fersk Automatisk generert beskrivelse
Energi Front

Norhard skal utføre pionerarbeid

Norhard fra Tonstad har denne sommeren fått et oppdrag fra Trollfjord Kraft AS. De skal utføre et pionerarbeid ved å bore en 1.000 meter lang overføringstunnel under isbreen Blåskavlen. Trollfjord Kraft skal hente inn smeltevann fra isbreen for å øke produksjonen i Trollfjord 1 kraftverk, sier produksjonssjef Lars Ivar Mælen, ved Trollfjord Kraft AS i Stokmarknes, til Sirdalmedia.

Trollfjord Kraft er eier og tiltakshaver. Første trailer med utstyr fra Tonstad er ankommet Vesterålen. Der skal boreriggen demonteres og flys 400 meter opp til påslaget ved isvatnet. Deretter blir den montert før selve oppdraget og boringen starter. At Mælen kaller det pionerarbeid, har sammenheng med at dette er i et veiløst terreng.

  • Derfor blir det ekstra utfordringer når all transport er med helikopter. Både for utstyr og mannskap. Mannskapet skal bo i en brakkerigg like ved. Mannskap og forsyninger blir løftet inn og ut ukentlig med helikopter, sier Mælen.

Foto: Der de oransje merkene ligger, skal boreriggen monteres før arbeidet kan starte,

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Blåskavlen ligger midt på bilde og til høyre ligger Raftsundet og Trollfjord, for de som har reist med Hurtigruten.

Trollfjord Kraft AS driver ikke i noen stor skala, men i denne sammenhengen regner de med å få ut 3 – 3,5 GWh. Ifølge Mælen er det stort prosjekt i deres sammenheng.

Norhard skal montere boreriggen på denne grusplassen (se bilde) og så skal det bores 200 meter i høydemeter og en kilometer i lengde. Et lite vann under breen er målet for borestrengen hvor det skal tas ut vann til Trollfjord 1 Kraftverk via Isvatnet.

Annonse

Blåskavlen ligger på kommunegrensen mellom Hadsel kommune i Vesterålen og Vågan kommune i Lofoten. Hadsel kommune er eier av kraftselskapet som ble stiftet i 1937.

  • Dette oppdraget er budsjettert til rundt 20 millioner kroner, sier Mælen.

Det er fortsatt vinter i området og til å rydde bort åtte meter snø er det innleid et eksternt firma, Noreie Anlegg AS. Snøen må bort slik at det kan bli en bred og god arbeidsplass for riggen og boremannskapet. Arbeidet påbegynnes umiddelbart når utstyret er på plass og det skal sluttføres innen vinteren setter inn for fullt igjen ca. oktober.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bilvei, lastebil

Automatisk generert beskrivelse

Første trailer er kommet på plass, her avbildet før avreise fra Tonstad. Nå skal utstyret transporteres videre opp til Isvatnet.

  • Vi ser også på dette som et pionerarbeid, sier Askjell Tonstad, daglig leder hos Norhard.
  • Siden det er så kort tidsfrist på denne jobben, må det jobbes 24 timer i døgnet for å fullføre arbeidet før vinteren kommer. Det betyr at det må være to x to medarbeidere på jobb for å dele på døgndriften.