Home>Nyhet>Ny leder av fjellgolfstyret
Et bilde som inneholder tekst, himmel, skilt, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Sport

Ny leder av fjellgolfstyret

Yngve Bjørn Søyland er valgt til ny leder av styret for Sirdal Fjellgolf under generalforsamlingen som ble holdt i slutten av april. Økt medlemstall og økt spilling på banen.

Geir Vårdal ble nestleder og øvrige medlemmer av styret ble Geir Øystein Tjomlid, Kjellfrid Helle, Sissel A. Haugen og Torhild Øgård.

Varamedlemmer ble Ommund Fintland, Åse Tjørhom og Knut Erik Paulsen. Kontrollkomite ble Siri Ådneram, May Britt Ousdal og Bjarne Sinnes. Valgkomite Tone Ø. Kvinen, Finn Roy Bakken, Helge Tonstad og Torkell Netland.

Fra årsberetningen skrives det:

Spill på banen

Ved sesongens slutt 2020 var det registrert ca. 4000 spill, mens det i 2019 var det registrert 1703 spill. Tallene er svært usikre på grunn av at det tidligere er registrert fra protokoll, mens det i 2020 ble sterkt innskjerpet bruk av Gofbox og nå registrert derfra. Det meste vi har hatt tidligere er rundt 2000 spill, så dette er uansett en kraftig økning. Årsaken er nok mye korona-pandemien da det ble mye mindre golfreiser, spesielt utenlands. Vi håper mange spillere har hatt gode erfaringer slik at de kommer tilbake også etter pandemien.

Annonse

Fotballgolf

Vi antar at det ble spilt henimot 500 runder fotballgolf i 2020. Det var gode tilbakemeldinger fra spillerne, og etter at vi fikk etablert 18 hull (to på hver bane) fremstår Sirdal fjellgolf sin fotgolfbane som en av de beste fotgolfbanene i regionen. Dette medfører at vi i 2021 skal arrangere Norgescup fotgolf

Vi har forhåpninger til at dette kan skape flere spillere til Kvæven. Likevel vil vi presisere at vi alltid vil prioritere banen som en golfbane for golfspillere

Medlemmer

Ved utgangen av året var vi 159 medlemmer, som er en fremgang fra 114 ved forrige årsskifte.

Baneforhold

Baneforholdene ved sesongstart i 2020 var bra, uten vesentlige vinterskader. Utover våren og sommeren ble banen bare bedre.
Vi har utvidet området langs hull 1, og det er nå blitt et flott grøntområde der det før var grustak. Dette gir nå et vesentlig bedre førsteinntrykk av golfbanen.

Det er også ny vei opp til hull 6, og dette gjør at det ved høy vannstand er mulig å gå vei opp fra hull 5.
Selve banen drenerer svært godt fordi den ligger på drenerende masse. Grøfter og drensrør har blitt utbedret på hull 2, men fortsatt er veiene noe utsatt for flomskader. Bedre, ny grøfting vurderes også noen andre steder.

Det var i 2020 ikke vesentlige flomskader på banen, men vi måtte ha noen dugnader for å rydde banen etter flommer.