Home>Front>Reserven til skolebygget brukt opp
Et bilde som inneholder gress, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Reserven til skolebygget brukt opp

Revidert kalkyle for Sinnes skule viser at reserven på kroner 428.834 er brukt opp. I statusrapport 10 kommer det fram i revidert kalkyle pr 30. april et merforbruk på 767.339 kroner eks. merverdiavgift.

Kenneth Bakkehaug, enhetsleder for bygg- og eiendomsforvaltning, skriver til formannskapet at det er fakturert til sammen 13.820.211 kroner eks. merverdiavgift. Reserve/forventet tillegg har i perioden blitt redusert med 304.418 kroner eks. merverdiavgift. Kostnadssammendraget er basert på en kostnadsramme på 28.526.500 kroner eks. merverdiavgift. Det er ikke avsatt kostnader til løst inventar eller finanskostnader. Det er avsatt 800.000 kroner eks. merverdiavgift til prisstigning, etter beregninger av Sirdal kommune.

Bilstad Bygg har bekreftet i siste byggemøte at nybygget blir ferdig som planlagt og overlevert 9. juli. Så skal byggetrinn 2 påbegynnes 2. august og ferdigstilles til 30. desember.

Det er samlet sett en begrenset mengde endringsmeldinger, totalt 16, hvorav 3 av dem ikke er tallfestet. 4 av endringsmeldingene er omtvistede. Selv om økonomien i prosjektet er krevende, ser rådmannen nå at det har reist seg en skole som mange har sett frem til å kunne ta i bruk. Det er ikke unormalt at det er ulike syn mellom byggherrer og entreprenøren i byggeprosjektet. Det omtvistede beløp, er lite, sett i forhold til den økonomiske rammen for Sinnes skule, skriver Bakkehaug.