Home>Nyhet>Suleskardveien åpner 20. mai
Et bilde som inneholder snø, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Suleskardveien åpner 20. mai

Der er ufattelig små mengder med snø på Suleskardveien over til Brokke dette året sammenlignet med fjoråret, sier Karl Skeie Mygland, som kjører snøfreseren hos Risa.

I fjor ble veien åpnet 29. mai på grunn av en stri tørn med store snømengder. Nå skal veien åpnes 20. mai klokka 1200, som er første frist for åpning i dette verneområdet for villreinen.

Mygland er blant veteranene i denne anleggsbransjen. Han er 60 år og har holdt på i 42 år nå. Han har vært med på rydding av denne veien siden åpningen i 1990. – Nå er det snart yngre krefter som må overta, sier Karl.

Han hadde kommet til toppen av Monsebakkene da vi besøkte han på onsdag. Omkring 10 kilometer fra bommen i Suleskard. Snøen er ikke hard men det er samme problemet som på Lyseveien med is under snøen der hvor det er minst snø. Det betyr at regnet har trengt gjennom. Høvelen må nok brukes her også, hvis snøen ikke smelter på naturlig vis.

Foto: Brøytingen av Suleskardveien går greit uten noen vansker.

Karl Skeie Mygland (til venstre) prater med Fred Jonny Wikøren om brøytingen.

Annonse

Før bommen åpner for trafikk neste torsdag, skal de seks samarbeidskommunene for Suleskardveien møtes og markere åpningen av veien ved rasteplassen ved Håhelleren. Det skjer en halvtime før bommen åpnes.

Det gjelder kommunene Gjesdal, Bjerkreim, Sirdal, Valle, Bykle og Tokke. De skal samles til lunsj og årsmøte ved Sirdal Høyfjellshotell etter markeringen.