Home>Nyhet>Åpningsmarkering på tirsdag
Et bilde som inneholder tre, utendørs, natur, skog Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Åpningsmarkering på tirsdag

Tirsdag blir det åpningsmarkering av den nye gang- og sykkelveien langs fylkesvei 468 fra Fintlandsmonan til Tjomlid. Sirdal kommune, sammen med Agder Fylkeskommune, inviterer til snorklipping klokka 1100 ved Oterabygget. Etterpå blir det servering av kake og boller i parken på Tonstad.

Første etappe av gang- og sykkelveien, 480 meter, var ferdig i desember i fjor. Nå er det de resterende 600 meter som er ferdig opparbeidet, inklusive vann og avløp som ligger under.

  • På de siste 600 meter opp til Tjomlid, var det mye boring og sprengning. I tillegg ble det laget en grøft for VA-anlegget, på to meters dybde, slik at det skal være frostfritt, opplyser Geir Norum, prosjektkoordinator i Agder fylkeskommune.

Kostnaden for dette prosjektet er ifølge de kommunale vedtakene 12,3 millioner for gang- og sykkelveien og 6 millioner kroner for VA-anlegget.

Siden dette er et fylkeskommunalt anlegg, må det forskutteres av kommunen. Det er svært positivt at Fylkeskommunen går inn med midler (2,0 millioner kroner) i prosjektet, slik at en trafikkfarlig sving sør for Tjomlid blir utbedret. Bakketoppen sør for denne svingen er også fjernet. Dermed slapp man pumpestasjon for VA-anlegget.

Sirdal kommune har tidligere mottatt 3,6 millioner kroner fra Tonstad vindpark, til bygging av gang- og sykkelvei (trafikksikringstiltak), i dette området.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

På kartet er det markert hvor gang- og sykkelveien er opparbeidet.

Annonse