Home>Friluft>Bålbrenning er forbudt
Et bilde som inneholder himmel, lastebil, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Friluft Front Nyhet

Bålbrenning er forbudt

Ifølge de nasjonale bestemmelser, er det forbudt å brenne/åpne ild i skog og mark eller fyre opp engangsgrill på denne årstiden, sier nylig tilsatt brannsjef i Sirdal kommune, Roger Egeli.

Med vind og tørt gras, skal det lite til før en brann er i gang. Eiere av boliger og fritidsboliger bør sjekke de ti nærmeste meterne rundt boligene, om det er tørt gress eller fare for brann. Da kan en rydde der for å forebygge eventuell brannfare nær boligene.

Nå er det snart St. Hans og feiring med bål. Egeli opplyser om at de som ønsker å ha bål må melde det inn til Rogaland Brann og Redning sin nettside, for å få det godkjent.

Egeli minner om at det har vært en hyttebrann i vinter etter å ha tømt aske fra ovnen. Asken antente en hytte på Donsen da graset på utsiden begynte å brenne.

  • Her bør en være mer forsiktig og ikke tømme asken før glørne er helt borte. Eller du kan bruke en sinkbøtte til glørne er forsvunnet, sier Egeli.

Aske minner Egeli om feiing. Dagens regler i kommunen er ikke godkjente ifølge nasjonale bestemmelser. Alle piper skal feies, ikke bare de som betaler VA-avgiften. Det må det bli en endring på nåværende bestemmelser og utførelse i kommunen.

Et bilde som inneholder person, mann, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Brannsjef Roger Egeli.

Annonse

Egeli var i Øvre Sirdal i påsken, han likte overhodet ikke all oppskyting av fyrverkeri. Fyrverkeri ble også observert for noen uker siden. Ifølge bestemmelsene, er det bare tillatt å bruke fyrverkeri ved nyttår.

  • Nå er det ulovlig og det kan lett antenne gras, skog og torvtak på hyttene. Bruk mer måtehold, er brannsjefens råd. Og, mister du kontrollen ved bålbrenning eller lignende, ta heller kontakt med 110-sentralen og ikke vent til det er for seint.