Home>Front>Byggestart til høsten
Et bilde som inneholder utendørs, bakke, stein, fjell Automatisk generert beskrivelse
Front Hytter Nyhet

Byggestart til høsten

Det jobbes nå for fullt med opparbeidelse av Starekvæven hyttefelt, slik at det kan bli byggestart i løpet av september. Hyttefeltet ligger like ved fylkesvei 450, mellom Haugen og Kvæven, sier Svein Olav Aalgaard, daglig leder i Aalgaard Bygg, som nå er en del av Hellvik Hus-gruppen.

To hytter er solgt. Det skal i første omgang klargjøres 16 tomter, så ligger det også inne resterende 13 tomter i denne reguleringsplanen. Tomtene er selveiertomter og prisen for hyttene er mellom 3,5 – 4,5 millioner kroner. Grunneier er Terje Sinnes.

Foto: Starekvæven hyttefelt kommer like ved fylkesvei 450 mellom Haugen og Kvæven.

Et bilde som inneholder utendørs, snø, natur, bakke

Automatisk generert beskrivelse

Denne skissen viser hvordan hyttene vil ligge i terrenget.

Aalgaard sier det kan velges mellom tre hyttetyper. Disse varierer fra 110 – 140 kvadratmeter.

Reguleringsplanen for dette utbyggingsområdet har vært klart i to år. Først når Hellvik Hus ble eier av Aalgaard Bygg er det blitt fortgang. Da er det en større økonomisk ryggrad som står bak.

Annonse

Entreprenør Hauge Maskin har opparbeidelsen av infrastrukturen, med vei, vann, kloakk, strøm og fiber. De siste 13 tomtene gjøres også klar med infrastrukturen i denne omgang.

Aalgaard sier hyttebygging er et nytt marked for firmaet. De vil bruke egne håndverkere til å utføre arbeidet, når de kommer i gang med byggingen i september. De første hytter skal være klar til vinteren.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, bakke

Automatisk generert beskrivelse

Skisse av deler av hyttefeltet.

Et bilde som inneholder utendørs, bakke, stein

Automatisk generert beskrivelse

Det pågår mye boring og sprengning for å klargjøre infrastrukturen og tomtene.