Home>Front>Ekstraordinær hyttepågang
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bakke Automatisk generert beskrivelse
Front Hytter Nyhet

Ekstraordinær hyttepågang

Vi opplever dette året en helt spesiell og ekstraordinær pågang for søknader om bygging av fritidsboligenheter, sier Marit Røe, saksbehandler i Sirdal kommunes byggeavdeling, til Sirdalmedia.

Etter godt fem måneder har avdelingen behandlet 100 søknader om bygging av nye fritidsboligenheter. I tillegg er det behandlet 227 søknadspliktige tiltak, (i dette inngår tilkoblinger til kommunale VA-anlegg/sanitærabonnement som utgjør 88 saker av de 227). I tillegg kommer ferdigattester med 66 saker. De fleste søknader gjelder fritidsboligenheter i Øvre Sirdal.

  • Heldigvis har vi fått en ekstra medarbeider (vikariat) dette året. Ellers hadde det vært vanskelig å holde unna alle søknader i tide. Det hadde nok ikke gått med bare en medarbeider, sier Røe.

Foto: Det bygges mange hytter i Øvre Sirdal for tiden.

Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Marit Røe har hatt en ekstra travel vår med byggesøknader i år.

En komplett byggesøknad inneholder søknad med tegninger for en fritidsbolig, VA-søknad med nødvendige opplysninger og fradeling. Siden kommer ferdigattest når det er ferdig bygget. Men en komplett søknad skal etter tidsfrister behandles og returneres innen tre uker.

I 2020 var det totalt 605 søknadspliktige tiltak som ble behandlet i byggesaksavdelingen. Det meste går i dag elektronisk, det gjør arbeidet lettere.

Annonse

Statistikken for godkjennelse av fritidsboliger de siste årene er:

2014: 69

2015: 79

2016: 74

2017: 119

2018: 75

2019: 137

2020: 96

Dette blir 92 hytter i gjennomsnitt årlig. Nå har det til nå i år passert 100 søknader om fritidsboligenheter allerede.