Home>Front>Gjenvalgt leder i Sirdalsløyper
Et bilde som inneholder person, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Turløyper

Gjenvalgt leder i Sirdalsløyper

Stine Haugland ble gjenvalgt som styreleder for Sirdalsløyper under årsmøtet tirsdag. Møtet ble avviklet på Teams.

Ellers ble følgende valgt for to år til styret: Torbjørn Stokland, Smådalåsen velforening, Martin Larsen, Sirdalsferie og Laila Helleberg fra Soleiknuten Eiendom. Fra før sitter Svein Malde, Siri Fidjeland, Anders Tjørhom, Johan Eiane og Terje Midbrød i styret valgt for to år.

Under årsmøtet ble det bestemt at frivillig løypebidrag økes fra 650 kroner til 800 kroner pr hytte. Det betyr at det på neste års budsjett er ført opp 1,7 millioner kroner i løypebidrag.

Underskuddet på inneværende sesong utgjorde 103.572 kroner. Driftskostnadene kom opp i 2.581.088 kroner. Største kostnad er løypekjøring med 1.878.600 kroner. Lønnskostnader utgjør 288.967 kroner, mens kontorkostnader/regnskapshonorar er 210.916 kroner.

Driftsinntektene for 2020 var: Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse