Home>Nyhet>Gjenvinningsstasjon på Tonstad
Et bilde som inneholder utendørs, gress, himmel, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Tonstad

Gjenvinningsstasjon på Tonstad

Vi håper å få sendt ut anbudspapirene for ny gjenvinningsstasjon på Tonstad før ferien, sier renovasjonsleder, Bjørn Andre Aagedal, hos IRS Miljø.

Det vil bli anbud på gravearbeid, betong, tømmerarbeid og stålarbeid med rampe og tak. Det vil bli satt opp 6 containere for oppsamling av avfall. Dette har en kostnadsramme på 1,7 millioner kroner.

Etter planen skal byggearbeidene være ferdig seinhøstes for å tas i bruk, på nabotomten til ASVO. Det blir ASVO som skal drifte stasjonen i samarbeid med IRS Miljø, når den kommer i gang. På baksiden av butikken til ASVO kommer det en utvidelse som skal gi plass for gjenbruk eller byttebu. I tillegg til et avlåst rom for farlig avfall.

  • Når stasjonen tas i bruk, håper en også vi kan tilfredsstille hyttefolket i øvre dalen med noen langdager og åpningstider som passer for dem, sier Aagedal, og legger til at det vil bli gratis levering som for husholdningsabonnenter.

Foto: Nå lages det en voll der gjenvinningsstasjonen skal komme i forlengelse av ASVO-anlegget. Til venstre ses fylkesvei 468 og til høyre en snipp av ASVO-butikken.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Plantegning av stasjonen. Til høyre ASVO-butikken, stålrampen for publikum, hvor seks containere er klar for kasting av avfall.