Home>Front>Gode utsikter – dyrere stål
Front Nyhet Samferdsel

Gode utsikter – dyrere stål

Vi har gått fra null oppdrag i februar til fullt trøkk nå i begge firmaene. Vi har en ordrereserve på 130 millioner kroner, sier Terje Moen, daglig leder for Sirdal Veibetong og SVB Veisikring, til Sirdalmedia.

Utsiktene er gode for sommer/høst og ordrereserven gjelder for begge firmaene. SVG-gruppen har nå 38 medarbeidere engasjert. Det gjelder Sirdal Veibetong som er hovedfirmaet og SVB Veisikring, som leverer stålrekkverk.

Her settes stolpene ned før montering av rekkverket. Bilde er fra Soleidalen på Sinnes.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0797.JPG

Terje Moen er fornøyd med utviklingen.

Nå har de nettopp gjort unna en kort jobb i Trollstigen. Der er det 130 meter med betongrekkverk og 50 meter med stålrekkverk. Hvert år kommer det snøras og derfor må rekkverkene vedlikeholdes før veien kan åpnes for trafikk.

Ellers har de fått et større oppdrag i Sogn og Fjordane, fra Vestland fylkeskommune. Det gjelder 5.000 meter med betongrekkverk.

Annonse

SVG-gruppen har i tillegg vunnet konkurransen for ny E 39 fra Mandal til Kristiansand. Det gjelder 40.000 meter med glidestøp av betongrekkverk og 60.000 meter med stålrekkverk. – En stor jobb, hvor vi vil være ferdige i 2022, sier Moen.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, fjell, luftfartøy

Automatisk generert beskrivelse

Vedlikehold på Trollstigen før veiåpning.

Et annet stort oppdrag er glidestøp av 50.000 meter med betongrekkverk i Ålesund-traktene. Der skal fem øyer i Havansjord bindes sammen med veier og bruer. Der har SVG-gruppen så vidt startet arbeidene.

  • Prisgaloppen på stål bekymrer for tiden. Siden årsskiftet har prisene steget med 40 prosent. Produsenten i Vik i Sogn sliter med å få nok råvarer, sier Moen.
  • Prisene på betong har vært og er stabile, mens stålprisene fyker i været. Kina importerer så mye stål fra Europa, at det blir mangelvare her. Vi håper det vil stabilisere seg snart.

Hovedproduksjonen til Sirdal Veibetong er glidestøping av rekkverk som er 90 centimeter høye. I bunnen er de 47 cm brede og så avtar det til 15 cm på toppen.

Firmaet opererer i hele Norge og foreløpig er Tana det nordligste punktet hvor de har satt opp rekkverk. Utstyr og maskiner er på hjul hele tiden. På hvert jobblag er det seks mann. Da jobbes det 12 dager på og ni dager fri.

Tre maskiner støper i dag rekkverk, mens en fjerde støper kantstein.

SVB-gruppen har kjøpt en rekkverksrigg til 15 millioner kroner hos AMV i Flekkefjord. Riggen er utviklet på Tonstad.

Stålrekkverk er mer arbeidsintensivt og krever mer manuell innsats etter at stolpene er satt ned i jorda. Beslutningen om å utvide arbeidsområdet med å satse på stålrekkverk ble tatt i november 2019.

Et bilde som inneholder himmel, spor, utendørs, scene

Automatisk generert beskrivelse

Det monteres mye stålrekkverk i landet.

Et bilde som inneholder utendørs, bakke, konstruksjon

Automatisk generert beskrivelse

Montering av betongkantstein.