Home>Nyhet>Kaker og boller til åpningen
Et bilde som inneholder tre, person, bilvei, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Kaker og boller til åpningen

Det var folksomt på åpningen av gang- og sykkelveien (pluss VA-anlegget) fra Tonstad til Tjomlid tirsdag. Ordfører Jonny Liland (ap) stod for snorklippingen. Etterpå var det kaker og boller i teltet ved rådhuset.

Agder fylkeskommune var sterkt representert med folk fra samferdselsutvalget og administrasjonen for veier.

Fylkesordfører Arne Thomassen og varaordfører Bjørn Ropstad var blant annet til stede. Thomassen fokuserte i sin hilsningstale på at Sirdal er den største kommunen i fylket. Samferdsel er derfor et viktig prosjekt. Tunnel på fylkesvei 42 er det mest presiserende å få til et vedtak om. Nå utredes det om nåværende tunnel skal oppgraderes eller om det skal bygges ny.

Ordfører Liland sa i sin tale at neste etappe er å komme helt fram til Seland, om ikke i samme standard med gang- og sykkelvei som hittil.

Foto: Det var folksomt da ordfører Jonny Liland klippet snoren for den nye gang- og sykkelveien opp til Tjomlid.

Et bilde som inneholder person, tre, utendørs, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Mange hadde møtt opp for å være med på åpningen av den nye gang- og sykkelveien.

Annonse

Første etappe av gang- og sykkelveien, 480 meter, var ferdig i desember i fjor. Nå er det de resterende 600 meter som er ferdig opparbeidet, inklusive vann og avløp som ligger i samme trasse.

Kostnaden for dette prosjektet er ifølge de kommunale vedtakene 12,3 millioner for gang- og sykkelveien og 6 millioner kroner for VA-anlegget.

Siden dette er et fylkeskommunalt anlegg, må det forskutteres av kommunen. Det er svært positivt at Fylkeskommunen går inn med midler (2,0 millioner kroner) i prosjektet, slik at en trafikkfarlig sving sør for Tjomlid blir utbedret. Bakketoppen sør for denne svingen er også fjernet. Dermed slapp man pumpestasjon for VA-anlegget.

Sirdal kommune har tidligere mottatt 3,6 millioner kroner fra Tonstad vindpark, til bygging av gang- og sykkelvei (trafikksikringstiltak), i dette området.

Et bilde som inneholder tekst, gress, himmel, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Fra venstre fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad, ordfører Jonny Liland og fylkesordfører Arne Thomassen.