Home>Næringsliv>Markedsføringsstøtte
Et bilde som inneholder person, gutt Automatisk generert beskrivelse
Næringsliv Nyhet

Markedsføringsstøtte

Sirdal kommune har bevilget 246.000 kroner til markedsføringsstøtte til prosjektet «Supersommer i Sirdal 2021». Visit Sirdal ved interimsstyret, Odd Kvinen, Per Øyvind Grimsby og Merete Liland, står bak søknaden. Flere sentrale reiselivsbedrifter i Sirdal samarbeider i prosjektet som skal arbeide med markedsføring og synliggjøring av reiselivsbedrifter.

Egenandelen for reiselivsbedriftene utgjør 49.000 kroner, slik at det er 295.000 kroner til disposisjon for markedsføring.

Avgjørende for rådmannens vurdering av søknaden, er det langsiktige perspektivet aktørene har. Det jobbes for å utvikle et samarbeid som vil styrke og ha betydning for Sirdal som reiselivsdestinasjon, og som vil kunne gi næringen i Sirdal et betydelig løft.

Når rådmannen, etter delegert myndighet fra formannskapet, velger å innvilge søknaden, forventes det tilbakemeldinger og jevnlig informasjon om det videre arbeid, samt en evalueringsrapport om «Supersommer i Sirdal 2021».

Vurdering

Reiselivet i Norge generelt og også i Sirdal har hatt utfordringer i den siste tiden, ikke minst på grunn av pandemisituasjonen. Denne sommeren som vi nå har gått inn i byr allikevel også på muligheter med tanke på at det for mange blir en ferie i Norge. Det er positivt at reiselivsnæringen i Sirdal, som består av mange bedrifter av varierende størrelse, forener sin innsats i det felles prosjektet «Supersommer i Sirdal 2021».

Annonse

Foto: Høyt & Lavt.