Home>Nyhet>Ny bru i Dirdal utvides
Et bilde som inneholder gress, bilvei, utendørs, motorvei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Ny bru i Dirdal utvides

Den smale brua fra 1941 på fylkesvei 450 i Dirdal skal bli erstattet. I dag , tirsdag, begynner entreprenør Bjelland med arbeidene like ved vegmuseet i Dirdal.De siste par årene har det vært en innsnevring over brua, fordi den ikke tåler to større kjøretøy på samme tid.

Prosjektleder Matthew Millington i Rogaland fylkeskommune er glad for at Frøyland bru nå blir erstattet.

—  Den nye brua blir litt lengre enn dagens og blir åtte og en halv meter brei. Alt arbeidet skal være ferdig innen november, opplyser Millington.

Etter planen blir fylkesvei 450 lagt om 12. juli. Omkjøringsveien blir lagt på vestsida av hovedveien. Veien får to felt med nedsatt fartsgrense.

Navnet på den nye brua blir Einerholmen.

Foto: Denne smale brua på fylkesvei 450 i Dirdal skal bli erstattet.

Annonse