Home>Kommunen>Overskridelse med en million
Et bilde som inneholder gress, himmel, utendørs, hus Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Overskridelse med en million

Sinnes skule mangler fortsatt en million kroner i den reviderte kalkylen for nybygget og ombyggingen av skolen. Det kom fram av informasjon til formannskapet i Sirdal tirsdag.

Om ti dager skal nybygget, eller byggetrinn 1, med undervisningsrom i første etasje og personellfløy i andre etasje, overleveres til kommunen fra totalentreprenør Bilstad Bygg fra Moi.

I høst skal andre byggetrinn påbegynnes. Der blir det rehabilitering og tilpasning av undervisningsfløy. Totalt er det bevilget 28,52 millioner kroner til prosjektet. 18. juni ble det tatt en revidert kalkyle. Den viser at reservene er brukt opp og det er beregnet 1,069 millioner kroner i merforbruk.

Rådmannen hadde til tirsdagens møte lagt fram en statusrapport nummer 11 for formannskapet om økonomi, fremdrift, tilleggs- og endringsarbeider og HMS. Ingen politikere tok ordet i saken og dermed er det fortsatt et udekket behov for finansiering. Formannskapet tok saken til orientering.

Foto: Dette bilde er tatt av Sinnes skule i formiddag. Nå pågår innspurten med klargjøring av byggetrinn 1.