Home>Front>Positiv Bygdeutvikling
Et bilde som inneholder utendørs, tre, person, liten Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Positiv Bygdeutvikling

All negativ omtale av Sirdal de siste årene, gjør noe med oss innbyggere. Vi opplever fraflytting. Dette fremmer ikke bolysten. Barn og barnebarn reagerer på hylekoret og det vil vi gjerne gjøre noe med. Derfor vil vi jobbe for positiv bygdeutvikling, sier Tone Østtveit Kvinen, leder av Sirdal Bygdekvinnelag, til Sirdalmedia.
  • Vi sendte et brev til kommunen i slutten av april, uten å ha fått svar. Først da kommunen innkalte til samskapingsmøte forrige torsdag, ble det aktuelt. Målet er bedre dialog med innbyggerne, sier Kvinen.

Bakgrunnen for møtet er et felles Lister-prosjekt, hvor målet er at alle kommunene i Lister skal arbeide fram positive prosjekt i samarbeid ved å jobbe tett sammen med innbyggere og frivillige organisasjoner.

Bygdekvinnelaget var fortvilet over å ikke få respons fra kommunen. Laget hadde startet dette prosjektet før kommunen og Lister kom på banen. De må være med på dette arbeidet, både politikere og administrasjonen. På torsdagens møte var bygdekvinnelaget sterkt representert og la fram sine planer.

Brevet til kommunen

Vi gjengir her brevet som Bygdekvinnelaget sendte kommunen:

Sirdal er en velstående og rik kraftkommune i Agder. 45 % av kommunens sysselsatte arbeider innen offentlig forvaltning. Ellers representerer Sira-Kvina Kraftselskap og turisme betydelige arbeidsplasser i kommunen. I 2020 var det registrert 1822 innbyggere, pr i dag, (19.03.2021) er det under 1800 innbyggere. I 1960 ble de to kommunene Øvre Sirdal og Tonstad slått sammen til en kommune. Kommuneadministrasjonen og Sira-Kvina Kraftselskap har sine kontorer på Tonstad, mens størstedelen av turistnæringen foregår i Øvre Sirdal.

Annonse

Dessverre vil vi påstå at det i mange år har pågått en rivalisering mellom disse to delene i kommunen. Høsten 2020 ble det gjennomført en folkeavstemming på privat initiativ i Øvre Sirdal om flytting av kommunegrensen. Flere tok til ordet for at de ikke ble hørt av politikere når viktige beslutninger skulle tas. Man hadde fått nok og ønsket å bli en del av Gjesdal kommune i Rogaland.

I tillegg har Sirdal kommune fått mye negativ omtale i mediene på ulike saker. Noe kan være berettiget, men blir det for mye negativitet går det utover omdømme til kommunen og dessverre øker ikke det bolysten.

Spørsmål en kan stille seg er: -Hva gjør vi da? Eller -Hva er det egentlig vi vil? Er det noe man kan gjøre eller må vi bare godta at «slik er det» og i verste fall være med å bidra til den negative spiralen?

Sirdal Bygdekvinnelag ønsker å være et aktivt og engasjert lag som arbeider for det beste for Sirdals innbyggere. Vi ønsker å invitere Roar Werner Vangsnes fra Distriktssenteret, til en samling i Sirdal kommune med tema: Positiv Bygdeutvikling

I første omgang ser vi for oss å være initiativtaker til et arrangement som skal foregå våren 2022 i Sirdal kulturhus med tema «POSITIV BYGDEUTVIKLING». Vi håper at kommunen ser verdien i et slikt prosjekt og vil være med som en viktig aktør og deltaker.

Mål: Gjennom prosjektet «Positiv Bygdeutvikling» skal vi klare å snu en negativ trend i kommunen til noe positivt. Dette skal gjøres målbevisst gjennom en rekke tiltak. Sirdal kommune skal framstå som en attraktiv kommune å bo og jobbe i. Dette skal kunne måles gjennom blant annet 3 parameter:

  1. Vi har en jevn økning av innflyttere til kommunen hvert år og det er svært lite fraflytting.
  2. Vi har en åpen og god kommunikasjon mellom innbyggere, politikere, administrasjon og næringsliv.
  3. Nyetableringer ønskes velkommen med gode tilretteleggingsmuligheter.

Tiltak 1: Våren 2022 vil Sirdal Bygdekvinnelag med samarbeidspartnere arrangerer et dialogmøte for hele kommunen med tema «Positiv Bygdeutvikling». Roar Werner Vangsnes fra Kompetansesenteret for distriktsutvikling vil være foredragsholder og lede en paneldebatt med lokalpolitikere. Arrangementet skal foregå i Kulturhuset på Tonstad. Lokale bedrifter og lag og foreninger får invitasjon til å stille ut og profilerer sine produkter/tjeneste. Det vil være salg av tradisjonsmat fra Sirdal og underholdning med lokale musikkinnslag.

Samarbeidspartnere: Sirdal Bygdekvinnelag, Sirdal Bondelag, Sirdal Næringsforening, Sirdalsferie, Sirdal kommune/Agder Fylkeskommune.

Vi ser for oss at det må nedsettes en styringsgruppe bestående av de ulike samarbeidspartnerne.

Politikere bør også være involvert i prosjektet.

Første nivå er å fremlegge ideen til kommunen og så eventuelt starte arbeidet med samarbeidspartnere.