Home>Front>Rundkjøringen klar til ferien
Et bilde som inneholder tre, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Rundkjøringen klar til ferien

Maskinentreprenør Bertelsen & Garpestad er kommet godt i gang med arbeidene med ny rundkjøring i GP-krysset og gang- og sykkelvei til Tjørhomfjellet. Anleggsarbeidene skal være ferdige til høsten.
  • Mandag starter vi med fylling i Beinesvatnet for å utvide fylkesvei 450 med gang- og sykkelvei. Først skal vi gjennomføre vannprøver, opplyser Magne Tveiten, byggeleder i Agder Fylkeskommune.
  • De to buktene som ligger på hver sin side av hytten på pynten, skal fylles ut.

Foto: Toppdekket på fyllingen er snart klar slik at rundkjøringen kan ferdiggjøres.

Et bilde som inneholder person, utendørs, grønn, ensartet

Automatisk generert beskrivelse

Byggeleder Magne Tveiten.

Før arbeidene kom i gang i mai, ble det foretatt målinger på tre punkter om stabilitet og om det hadde vært noen bevegelser i løpet av vinteren. Det hadde det ikke. Geologer og geoteknikere har godkjent grunnforholdene.

Nå er planen at rundkjøringen skal ferdiggjøres før ferien starter 12. juli. Da er det meningen at trafikken skal legges om.

Agder Energi jobber parallelt med å flytte høyspentledningene. Samtidig jobber entreprenøren med å bore og skyte en skjæring fra GP-krysset 900 meter opp til innkjørselen til Tjørhomfjellet. Massene herfra skal nyttes til fylling i Beinesvatnet.

Annonse

Tveiten håper trafikantene kan vise måtehold og kjøre rolig i anleggsområdet, som delvis blir stengt i korte perioder når skytingen pågår. Arbeidet pågår med lange dager fra mandag til torsdag. I helgene er det opphold på grunn av stor trafikk.

Et bilde som inneholder tre, utendørs, natur

Automatisk generert beskrivelse

Det blir mye boring og sprengning langs fylkesvei 450.

Der hvor over 30.000 kubikkmeter ble fjernet i fjor, nord for Joker Sinnes, er det en stor og høy skjæring som skal gjøres ferdig. Den skal fjellsikres med bolter og gjerder før tomten overleveres til grunneier.

Ombyggingen og utbedringen av GP-krysset, der fylkesveiene 450 og 468 møtes, holder framdriften.

Utfyllingen i Svartevatnet er på godt over 30.000 kubikkmeter. I tillegg er det kjørt noen lass fra Lindlandbakkene for å fylle opp. Nå er det lagt et toppdekke før asfaltering.

Store steiner er lagt i bunnen av Svartevatnet i det nye krysset. Innerst er det ti meter, men det går ut til 30 meters dybde. Bertelsen & Garpestad som har oppdraget, lånte en gravemaskin med langarm på cirka 22 meter.

Et bilde som inneholder utendørs, bakke, person, verktøy

Automatisk generert beskrivelse

To teknikere fra Bertelsen & Garpestad foretar målinger før arbeidet med gang- og sykkelveier kommer i gang for fullt.

  • Målet med arbeidene er ny rundkjøring, bedre trafikkavvikling, sikrere for fotgjengere og en slakere bakke opp fra Svartevatnet til Tjørhomfjellet.
  • Agder Energi og Telenor har også endret sitt ledningsnett og lagt det i bakken.
  • GP-området skal bli det nye sentrumsområdet i Øvre Sirdal i henhold til målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling i GP-området, som er et viktig knutepunkt i Øvre Sirdal. Sikre eksisterende og fremtidig næringsareal til ulike behov, samt videre drift av bensinstasjonen.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, gress, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Denne skjæringen skal fjellsikres med bolter og gjerder før den er ferdig.

Flyfoto med nytt kryss og vei inntegnet.

Denne kartskissen viser hvordan det blir når det er ferdig.