Home>Energi>Sira-Kvina skal bestå
Et bilde som inneholder innendørs, tak, gulv Automatisk generert beskrivelse
Energi Nyhet

Sira-Kvina skal bestå

Av adm. direktør Gaute Tjørhom

Sira-Kvina kraftselskap er for tiden inne i en prosess som skaper stort engasjement, frustrasjon og usikkerhet, både blant ansatte og i samfunnet rundt oss. Prosessen rokker ved den grunnleggende organiseringen, med internt ansatte til de fleste oppgaver, som kraftselskapet har hatt i snart 60 år, men det er nødvendige grep for at Sira-Kvina skal bestå i fremtiden.

Energibransjen er i endring. Teknologi gjør det mulig å styre kraftverk fra andre steder, og mange andre kraftselskap sentraliseres. Hvis Sira-Kvina skal fortsette å bestå som et selvstendig kraftselskap slik alle ønsker, må vi vise at vi kan drive effektivt på egenhånd, og da må vi gjøre endringer. Dette handler om å bygge et robust Sira-Kvina som kan møte dagens og fremtidens realiteter. Vi må erkjenne at Sira-Kvina har et kostnadsnivå som er høyt. Sammenlignet med andre kraftselskap har selskapet de siste årene prestert svakt.

Sira-Kvina moderniseres
Sira-Kvina skal framover satse videre på kjernekompetansen til selskapet – Drift og vedlikehold av kraftverk med tilhørende reguleringsanlegg skal stå i fokus. Vi har allerede gjort flere viktige ansettelser for fremtiden, og framover vil vi gjøre flere strategiske ansettelser.

Etter hvert som anleggene moderniseres trengs det også ny kompetanse i selskapet, og det er en av grunnene til at selskapet nå gjør grep – for å ha rett kompetanse for et moderne kraftselskap. Samtidig betyr moderniseringen at vedlikehold og drift av anleggene ikke blir like arbeidsintensivt som før. Det å drifte og vedlikeholde en ny Tesla er mindre arbeidskrevende enn en velholdt, men tilårskommen Mercedes. Det samme gjelder kraftanlegg.

Skånsom vridning mot kjernevirksomhet
Både styret og ledelse ønsker at vridning mot kjernevirksomhet skal gjøres på en skånsom og god måte for de ansatte. Vi har satt en retning for arbeidet som vi mener er helt nødvendig for å gjøre Sira-Kvina robust for fremtiden, men samtidig er vi opptatt av at dette er noe som skal skje ved naturlig avgang og utstrakt bruk av frivillige ordninger.

Annonse

Et bilde som inneholder utendørs, natur, fjell, røyk

Automatisk generert beskrivelse

I løpet av de neste årene vil det være nødvendig å redusere antall ansatte i virksomheten. Alderssammensetningen på de ansatte medfører at flere vil gå av med pensjon i løpet av få år. 14 årsverk blir 67 år eller eldre innen 2023. Innen 2030 antar vi at Sira-Kvina organisasjonen er redusert med cirka 20 %, til omkring 80 årsverk.

I sammenligninger som gjøres i bransjen fremgår det at Sira-Kvina har 71 årsverk internt til drift og vedlikeholdsarbeid. Til sammenligning benytter gjennomsnittet av selskapene i bransjen 33 årsverk til å gjøre den samme jobben. Stor andel internt ansatte gjør oss sårbare når arbeidsmengden varierer og etter hvert avtar. Vi må derfor foreta noen nødvendige grep for at vi skal bestå som eget kraftselskap i fremtiden.

Virksomhetsoverdragelse er siste utvei
Det har den siste tiden versert mye informasjon rundt Sira-Kvinas planer om virksomhetsoverdragelse. Her er det viktig å oppklare at dette virkemiddelet er siste alternativ, og ingen konklusjoner er tatt. For tiden pågår det utredninger innenfor utpekte områder hvor vernetjeneste og tillitsvalgte er involvert. Fordeler og ulemper for både Sira-Kvina og de ansatte skal nøye vurderes før dette steget tas. Vi har god tro på at det meste av omstillingene vil være mulig å gjennomføre med frivillige ordninger.

Solid, trygg og fremtidsrettet
Det er ingen tvil om at omstillinger er krevende. Det er en tøff tid for alle ansatte som vi må komme oss gjennom i sammen. Når vi får landet de pågående prosessene og fremtidens Sira-Kvina er staket ut, er vi sikre på at alle igjen kan glede seg over en solid, trygg og fremtidsrettet arbeidsplass med stor arbeidsglede og engasjement i alle ledd.