Home>Energi>Tidlig pensjon og sluttpakker
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-24 09.11.09.jpg
Energi Front Nyhet

Tidlig pensjon og sluttpakker

Styret i Sira-Kvina Kraftselskap vedtok onsdag å gi de nødvendige virkemidler til administrasjonen, til omstillinger av bedriften. Virkemidlene er tilbud om tidlig pensjon og sluttpakker til enkelte ansatte.

14,1 årsverk blir 67 år innen 2023 og noen kan få tilbud om tidlig pensjon. Avslutning av arbeidsforhold vil først komme når det passer bedriften ved at den har fått gjort omstillinger, men dette skal være frivillige ordninger.

  • Vi skal bruke mer tid til analysearbeid i framtiden for å finne ut av tilstanden til maskinene mens de er i drift. Det betyr mindre timeverk enn dagens praksis med å skru fra hverandre maskiner og utstyr, sier Gaute Tjørhom, administrerende direktør i Sira-Kvina Kraftselskap.
  • Eierne forlanger omstilling, ellers er jeg redd for at mange lokale arbeidsplasser kan stå på spill. Det gjelder å henge med og fortsatt være blant de beste kraftprodusentene i landet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 08.24.54.jpg

Gaute Tjørhom, administrerende direktør i Sira-Kvina Kraftselskap.

  • Hva er fremtidsmålet ?
  • Med alle de tekniske forbedringer og strategitiltak som skal gjennomføres fram til 2030, vil en tilpasning av organisasjonen bety at vi kan være 20 færre årsverk på den tiden, svarer Tjørhom, og legger til at selskapet forventer store gevinster med arbeidet som pågår nå. Dette vil også gi en organisasjon som er bedre tilpasset et mye lavere aktivitetsnivå enn i dag. For tiden er nivået rekordhøyt på vel 300 millioner kroner årlig.

Tjørhom sier at målet med omstillingene er kvalitetsforbedringer og effektivisering, i alle ledd. En stor kompetansevurdering er gjennomført, og der har en oppdaget en del hull og fremtidige utfordringer. Derfor er det de siste månedene ansatt fire nye til driftssentralen og tre ansatte med mekanisk og elektrisk bakgrunn til å jobbe i kraftverkene. Ny økonomisjef er ansatt.

  • Kompetansen i hele bedriften er vurdert. I første omgang berører omstillingene driftssentralen, IKT, kraftverksvedlikehold, omlegginger innen ingeniørsiden og transport, utendørs vedlikehold, renhold og messe, sier Tjørhom.

Det er en stor jobb som skal gjøres det neste tiåret, og både styret og ledelsen håper det vil resultere i et mer automatisert og konkurransedyktig selskap med færre årsverk. I dag er det omkring 100 årsverk, det styres mot 80 årsverk innen et 10 års perspektiv.

  • Vi må jobbe smartere. Mer tid til analyse og færre timeverk totalt, er Gaute Tjørhoms håp.

Sira-Kvina kraftselskap produserer fornybar energi i 7 vannkraftverk der de benytter vannet fra Rogaland og Agder. Årsproduksjonen er på vel 6300 GWh, noe som tilsvarer omtrent 5 % av Norges kraftproduksjon.

Annonse