Home>Front>Treprisene fyker i været
Et bilde som inneholder person, utendørs, himmel, fjell Automatisk generert beskrivelse
Front Hytter Nyhet

Treprisene fyker i været

Trebaserte byggevarer har føket i været det siste året. Når den forventede prisstigningen kommer med ca. 30 prosent 1. august, antydes det i bransjen at prisene har steget med omkring 100 prosent siste 12 måneder.

Ekstraordinært høye priser i et ustabilt marked. Råvarene er i ubalanse. USA og Kina «støvsuger» markedet for å få nok trelast. Dette gir underskudd hos leverandørene. Lagrene hos leverandørene blir tømt på grunn av dette, og i tillegg har det vært store barkebillerangrep på trær i Canada og i deler av Europa.

Foto: Tor Sigve Vik liker ikke prisutviklingen på trevarer.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, tre, hus

Automatisk generert beskrivelse

Byggeaktiviteten er meget høy i Øvre Sirdal.

  • Dramatisk situasjon, med høye priser og for lite varer. Signerte avtaler er det som regel utbygger som må ta på egen kappe på grunn av alle prishoppene, sier Tor Sigve Vik, utbygger av Sinneshyttå, og legger til at det minimum dreier seg om beløp i størrelsen 250.000 – 300.000 kroner.
  • Jeg priset en hytte på 75 kvadratmeter i september i fjor og gjorde samme jobben i april i år. Da hadde materialene steget med 130.000 kroner, inklusive merverdiavgiften, sier tømmermester Roy Hegre, som driver eget firma på Sinnes.
  • Det er ikke alle kunder som kan svelge slike prishopp. Ny prisstigning er forventet 1.august og da snakkes det om 20-30 prosent.

Mangel på trevarer medfører også til utsatte leveranser. Hegre nevner limtredragere som skulle vært levert 8. juni, disse kommer ikke før 12. august. Dette medfører utsettelser og improvisasjoner for utbyggerne.

  • Med en slik galopperende prisstigning er det mange kunder som sitter på gjerdet og utsetter å handle hytte til mange millioner kroner, sier Vik.
  • Har vi først skrevet en kontrakt med fast pris, så står vi på det. Kundene må føle sikkerhet, sier Tor Sigve Vik og legger til at cirka en tredjedel av hyttekostnadene er trelastkostander.

Sinneshyttå har nå sju hytter under bygging. Til høsten skal det startes på tre nye og da igangsetter han en hytte en hytte på Brendeheia og ei i Sinneslie for egen regning. Uten fast kontrakt, men med veldig bra prosjekter, så er det alltid interessenter, sier Vik.

Annonse

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, tre, gul

Automatisk generert beskrivelse

Birkeland har store leveranser til Øvre Sirdal.

  • Vi har fått en utfordrende situasjon med alle prisstigningene som kommer fra produsentene. Men vi må forholde oss til tilbud og etterspørsel, sier innkjøpssjef Kristian Kristensen hos Birkeland Brug fra Lyngdal. De har store leveranser til hyttebyggingen i Sirdal. Konsernet

omsetter for 500 millioner kroner i året.

Kristensen uttaler at prisstigningen forventes å komme over 100 prosent med de tallene som er varslet fra august.

  • Jeg forventer ingen bråbrems i økningen eller etterspørsel for bygging av boliger og hytter. Det er ingen ting som tyder på at det vil kjølne, tror Kristensen, og legger til at det som skjer i markedet nå, er helt unormalt med de høye ekstraordinære prisene

Et bilde som inneholder person

Automatisk generert beskrivelse

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, forklarer noen av mekanismene som styrer prisutviklingen.

Pandemien og den globale økonomiske situasjonen har skapt en ubalanse i tilbud og etterspørsel. Dette har medført at prisene på byggevarer har endret seg og steget raskere enn normalt. Det gjelder også for trelast, som historisk har vært en stabilt rimelig byggevare sammenliknet med andre byggevarer.

Det er sterk etterspørsel etter trebaserte byggevarer/trelast i det internasjonale markedet, ledet an av USA og Kina. Dette som følge av en historisk høy vekst i den amerikanske og kinesiske økonomien. Russland innfører eksportrestriksjoner og prioriterer innenlands foredling. Sverige og Finland og andre Europeiske land eksporterer både til USA, Kina, Storbritannia, Midtøsten, Nord Afrika og Europa, og prioriterer markeder der de får høyest pris.

Det betyr at volum av trelast som tidligere var tilgjengelig i Europa og Norge nå eksporteres ut av Europa. Det medfører høyere etterspørsel enn tilbud av trelast. Det får betydning også for det norske trelastmarkedet. Statistikken viser at eksporten av trelast fra Norge har falt kraftig. Dette fordi norske produsenter prioriterer det norske markedet, til tross for gode priser i det internasjonale markedet.

Det er det internasjonale markedet for skurlast (saget tømmer), som i særdeleshet medvirker til prisutvikling på trelast/ferdige byggevarer i tre. Trelast har tradisjonelt vært en stabilt rimelig priset byggevare, sammenliknet med andre byggevarer. Etter at pandemien inntraff opplever verden utfordringer knyttet til råvarer og fraktrater som til sammen gir økte kostnader.

For trelastbransjen har i tillegg tilgangen på råstoff blitt preget av barkebilleangrep både i Europa og Canada som har skapt forstyrrelser i markedet. Samtidig har aktiviteten i byggenæringen og boligbygging vært opprettholdt på et høyt nivå og den globale handelen har tatt seg langt raskere opp enn forventet. I tillegg er det historisk lave renter og god tilgang på kapital. Mange land, også Norge, har stimulert økonomien for å unngå økonomisk krise. Samlet sett har dette ført til kraftig prisoppgang på byggevarer.

Det er altså et underskudd av trelast i det europeiske markedet, kombinert med historisk sterk etterspørsel både nasjonalt og globalt som styrer prisutviklingen også i det norske markedet.

  • Normalt har det vært to prisjustering i verdikjeden for trelast per år, 1. april og 1. oktober. Nå skjer det imidlertid en formidabel prisstigning med dobbelt så mange prisjusteringer, sier Aslaug Koksvik, bransjedirektør for Virke byggevarehandel, og føyer til at bransjen ikke har opplevd maken til prisøkning.

Et bilde som inneholder gulv, stol, bygning, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Prisene på trevarer har snart nådd 100 prosent økning det siste året.